24 de març 2020

Torres del Temple.

ARCA va iniciar una campanya per salvar les Torres del Temple i evitar que aquestes es convertissin en habitatges de luxe. La campanya comptà amb el recolçament i suport del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), Universitat de les Illes Balears (UIB) i Societat Arqueologica Lulliana (SAL).
A la reunió del dia 14 de gener de 2005, a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca les Torres del Temple foren declarades com a de BIC i es prohibí l’ús d’habitatge i qualsevol altre ús que pogués afectar a la conservació i preservació del monument.
La següent passa vingué poc després, quant al mes de maig de 2005, l'Ajuntament de Palma adquirí les Torres del Temple.
Després de 15 anys, esperem que ben aviat les Torres del Temple siguin rehabilitades i puguin ser gaudides pel conjunt de la ciutadania.