17 de gen. 2008

VI è FORUM CIUTADÀ A PUIGPUNYENTEl passat dissabte, dia 12 de gener va tenir lloc el VI è FORUM CIUTADÀ de l’Agenda Local 21 de PUIGPUNYENT. L’acte es celebrà a la CASA de CULTURA


Un dels punts del qual es parlaren i que ens afecta directament fou:

LA RECUPERACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS I PATRIMONI HISTÒRIC.

Les jornades foren presentades per la Sra. Margalida Sureda, Regidora de Cultura. Com a convidat, vingué Pep Martorell, Tècnic de la Conselleria de Medi Ambient; promotor de la implantació de l’agenda local 21 a Puigpunyent.


ANY 2007:
Dels projectes començats en l’any 2007 destaca la Catalogació de béns arquitectònics populars (teules pintades...)

PLÀ D’ACCIÓ 2008:
Dels projectes nous per a l’any 2008 destaca la recuperació i conservació de CAMINS i TALAÏOT de Ses Belles

RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS

Tomàs Vibot, va ésser l’encarregat de fer la ponència sobre els camins ja que són ell i Just Fernández els encarregats.
A Puigpunyent hi ha 10 camins rurals públics documentats i 34 sense documentar, que són de domini privat.

Proposta per enguany:
1. Camí vell d’Estellencs, és un camí reial, de ferradura i a principis del segle XX tenia traçat de carro.
Camí documentat des del S. XIV
PROBLEMÀTICA: el seu manteniment
2. Camí Vell de Superna. IMPORTANTÍSSIM i parcialment minvat per la carretera.
3. Camí vell de Calvià (que es conserva en bon estat) i de Galilea (més problemàtic).
4. L’Ordenança Reguladora d’Us i Conservació de Camins és podrà consultar a través d’INTERNET.

TALAÏOT DE SES BELLES

Elena Juncosa, arqueòloga i veïna de Puigpunyent, feu l’exposició sobre l’únic Talaïot de titularitat pública al municipi de Puigpunyent. Actualment no té cap tipus de senyalització i tampoc d’intervenció.
La proposta és canviar aquesta situació i convertir-ho en un lloc per passejar i comprendre millor que és un talaïot, la seva finalitat i els usos que hi feien. En definitiva, conèixer millor les formes de vida dels avantpassats de la contrada de Puigpunyent.


Xiqui Bosch, de Milana Foment del Patrimoni