14 de gen. 2008

ARCA torna a denunciar l’estat de deteriorament de les cases de Son Cabrer

ARCA denuncia en el present escrit l’estat de deteriorament en què es troben actualment les cases de possessió de Son Cabrer, propietat de l’empresari d’oci Bartomeu Cursach Mas i de l’arquitecte Joan Bartomeu Seguí.
Es dóna el cas que les cases estan protegides, segons consta al Catàleg de Protecció d’Edificis de Palma, amb un grau de protecció B, és a dir, que gaudeixen d’una protecció estructural, que obliga els propietaris a mantenir, almenys, l’estructura de les cases en condicions.
ARCA recorda que, si bé és cert que el temporal del 4 d’octubre passat contribuí al deteriorament de les cases, no és menys cert que abans ja es trobaven en un estat d’abandonament total. Les teulades de l’edifici principal estan literalment esmicolades, hi ha redols que no presenten teules i que es veuen directament les bigues, de manera que quan plou l’aigua cau directament dins les cases, la qual cosa ha originat unes immenses taques d’humitat a les parets mestres, visibles perfectament des de l’exterior, amb els conseqüents problemes que està ocasionant a l’estructura de l’immoble. Però no només això, sinó que moltes finestres romanen obertes nit i dia sense persianes que els tanquin. També s’hi visualitzen diversos cruis a les parets mestres.
ARCA ja denuncià, en data de 16 de novembre, aquest cas davant l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, però de moment no hi hagut cap resposta i pronunciament davant aquest cas, de cap d’ambdues administracions competents. Quan més temps passa, l’estat de deteriorament augmenta i si no es posa remei a aquest mal, pot afectar a l’estructura de l’immoble, i això suposarà o accelerarà cap a un estat de ruïna, que evidentment no podem consentir, tractant-se d’un Bé Catalogat, és a dir que mereix un grau de protecció segons la llei de patrimoni històric de 1998.
Com a mesures urgents, cal fer una reparació el més aviat possible de totes les teulades, a més de revisar el bigam de fusta que hi ha a sota, ja que amb les pluges ha patit. Cal que els tècnics municipals s’hi desplacin per avaluar l’estat de l’estructura d’aquest immoble catalogat i protegit. Cal obligar els propietaris a fer-hi aquestes intervencions urgents amb la màxima celeritat.
Actualment, les cases es troben tancades. Part dels terrenys més propers a les cases són utilitzats per una empresa de camions de gran tonatge, com a aparcament.