23 de juny 2016

Pots votar les propostes dels Pressupostos Participatius de l'Ajuntament de Palma. ARCA n'ha presentat 3.

L'Ajuntament de Palma ha possat en marxa el procés de votacions dels Pressupostos Participatius, on aquelles persones que tenguin la targeta ciutadana podem participar.


Les 3 propostes presentades per ARCA han estat acepatades.

Pots votar-les, si vols, a través d'aquest enllaç  https://enquestes.palmademallorca.es/enquestes/Login?gru-qst=PP2016

Les propostes presentades per ARCA són les següents:

Núm. 109. Un Centre Històric per esser viscut. Districte Centre.

Núm. 129. Restauració de les parets del camí d'en Viquet i carrer Llucmajor al Molinar. Districte Platja de Palma-Pla de Sant Jordi.

Núm. 130. Soterrament dels abocadors de fems de la placeta d'Encarna Viñas a Pere Garau (cantonada Antillón, Luca de Tena). Districte Llevant.


Podeu participar fins al dijous 30 de juny.