13 de juny 2016

ARCA proposa tres projectes als Pressuposts participatius de l'Ajuntament de Palma

1. Subvenció rehabilitació elements façana i patis al Centre Històric.
2. Rehabilitació i restauració de parets de pedra del Molinar.
3. Soterrament dels abocadors de fems a la placeta dedicada a Encarna Viñas, barriada de Pere Garau.

UN PROJECTE PEL CENTRE HISTÒRIC I DOS PER BARRIS DE CIUTAT
ARCA considera que el plantejament de Pressuposts participatius (decidir sobre 1,5 milions) és una bona idea si se tracta certament de recollir totes les iniciatives ciutadanes que mereixin atenció general.

No obstant no ens sembla que s'hagi d'entrar a competir uns amb els altres com si fos un reality show per guanyar vots.

ARCA no veu cap interès en haver de competir amb altres particulars grups o entitats que tenen les seves propostes també, segurament,  molt fonamentades.

En quant al Centre HISTÒRIC, ARCA proposa:

PROPOSTA 1.

Programa de SUBVENCIONS per als petits propietaris i llogaters d'habitatges i locals del Centre Històric (conjunt declarat Bé d'Interès Cultural i en gran part subjecte a proteccions integrals dels immobles així com una possible declaració de Patrimoni de la Humanitat.
OBJECTIUS: 1) rehabilitacions i restauracions (petites intervencions) de casals, edificis, habitatges, petits locals, comerç històric que mantenguin en bon estat de conservació aquests immobles. 2) el manteniment de patis, reixes, façanes, fusteria vista des del carrer de manera que hi hagi un compromís amb la conservació també de l'ambient urbà, del carrer i del patrimoni de Palma. 3)  donar suport als propietaris (i també llogaters) que viuen o treballen al centre històric perquè percebin també en l'Ajuntament un suport per conservar i percebin en formar part del conjunt històric com un element que també afavoreix, no només imposa condicions. 4) Propiciar l'ocupació qualificada (restauradors, fusters, ferrers, mestres d'obra i professionals i petites empreses...). 

En quant als BARRIS, ARCA proposa:

PROPOSTA 2.
Restauració de les parets de pedra del camí d'en Viquet i el carrer Llucmajor
Camí d'en Viquet

Es tracta de restaurar les parets que conformen els laterals del camí d'en Viquet que trascorre pel centre de la zona rural del Molinar i del carrer Llucmajor.

La restauració s'hauria de fer amb criteris patrimonials, respectant el métode constructiu tradicional. Alguna part està feta amb acabat d'esquena d'ase, element molt escàs a Palma. Es podria establir un conveni amb l'escola de margers o altres entitats que promouen la construcció tradicional.

Aquestes parets tenen un valor paisatgístic i històric i si no es recuperen de manera inmediata les podem perdre per sempre.

PROPOSTA 3.

Soterrament dels abocadors de fems de la placeta dedicada a Encarna Viñas de la barriada de Pere Garau
Placeta d'Encarna Viñas.

Aquesta placeta, a la cantonada del carrer de Luca de Tena amb Antillón va ser millorada i dedicada a aquesta professora, fa 6 anys. per iniciativa d'ARCA.
Llavors havíem demanat i aconseguit la retirada dels abocadors que l'envoltaven. No obstant els abocadors han tornat i han augmentat en número, provocant un efecte molt negatiu estètic i d'ús.  

Pere Garau té poquíssim espai de trobada o esbarjo, malgrat ser la barriada més densament poblada de Palma. Aquesta placeta va ser un petit triomf ciutadà, ara malmenat pels abocadors. Consideram que el soterrament dels abocadors, igual que ho estàn a altres indrets del mateix barri hauria de ser prioritari.

ARCA fa aquestes propostes entre les desenes que podríem haver fet, però no entrarem a competir amb ningú per aconseguir vots.