28 de juny 2016

ARCA lamenta que s'aprovi la demolició de Can Baró.

El Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui al matí la demolició de l'edifici de Can Baró, situal al carrer d'Andrea Dòria, 6.

ARCA no comparteix la decisió de Gerència d'Urbanisme i de la Comissió de Centre Històric i Catàleg

Can Baró és obra del mateix arquitecte de Can Bibiloni, Gaspar Bennàzar. Fill ilustre de la nostra ciutat. Dita destrucció té el beneplàcit de la Comisió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma que tan sols no ha acceptat visitar l’immoble, tal i com havia proposat ARCA. Una vegada més des d’ARCA volem dir que NO COMPARTIM les decisions de l’esmentada comissió.

Aquest edifici  té el nom de la zona en la que està ubicat al carrer d'Andrea Dòria num. 6. L’edifici va ser construït aproximadament a l’any 1923 per encàrrec d'Antonio Roca, cosí de l’enginyer Gabriel Roca. Antonio Roca es va casar amb la seva cosina, germana de l’enginyer i va habitar la casa que ha quedat en mans dels seus hereus fins que l'empresa Mar Capital l’ha comprada.  

Un altre cas perdut per la manca de voluntat d'ampliar el Catàleg de Patrimoni de Palma

Dibuix de l'arquitecte Gaspar Bennazar.
El fet que aquest edifici no estigui inclòs al Catàleg de Patrimoni de Palma i per tant dotat de qualque tipus de protecció, és una demostració de la insuficiència d'aquest catàleg que avui comença a ser ampliat.

ARCA ve denunciant des de fa molts d’anys la necessitat de revisar el catàleg i adoptar mesures provisionals per tal d’evitar la desaparició dels elements singulars que encara queden, tant al centre històric com a les barriades.

L’anunci de revisió de Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), sense adopció de mesures protectores en realitat ha provocat un efecte cridada per determinades empreses que sembla s’hagin especialitzat en destruir patrimoni.

Perquè hem de recordar sempre que Patrimoni no és únicament allò que està catalogat, precisament les carències de qualsevol catàleg i especialment el de Palma és el que obliga a entitats com ARCA a estar contínuament lluitant per defensar les empremtes de la historia, també les més humils.

L'empresa Mar Capital ja enderrocà Can Bibiloni i Can Fiol del carrer Oms

L'empresa que pretén destruir Can Baró és la mateixa que va endorracar Can Bibiloni i la mateixa que va endorracar l'edifici del carrer Oms de Can Fiol. Tot amb la complicitat d’un Pla General obsolet i uns polítics que es limiten a complir algunes lleis i no actuen amb celeritat per prevenir les destruccions.

Basta veure els descomunals edificis que hi ha devora Can Baró per entendre l’ambició econòmica d’una empresa per qui sembla que el Patrimoni és una molèstia. I també per endevinar els criteris gens respectuosos amb la historia del planejament de les barriades.

ARCA no ha rebut resposta oficial a les nostres peticions

Han estat inútils els escrits presentats per ARCA tant a l’Ajuntament de Palma com al Consell de Mallorca per intentar evitar la destrucció de Can Baró.

Sabíem que era difícil però una vegada més constatam amb indignació que l’Ajuntament de Palma no ha contestat cap escrit ni ha convocat cap reunió amb nosaltres per parlar de pros i contres.