22 de juny 2016

ARCA denúncia l'esbucament de la façana de la possessió de Son Mas (Porreres).

Façana actual de la possessió de Son Mas (Porreres).
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca ha denunciat uns fets molts greus, que afecten a la possessió de Son Mas (Porreres), bé cultural inclòs dins el Catàleg de béns patrimonials de Porreres, amb la referència P019.

Hem pogut tenir coneixement, de l'esbucament de la façana principal d'aquestes cases de possessió, les quals tenim documentades per primer cop a l'any 1365. A part, cal incidir, que al tram de façana esbucada hi havia un rellotge de sol documentat a 1862.

La façana d'aquest bé catalogat del segle XIV s'ha vengut abaix per la manca d'intervencions prèvies

Aspecte anterior de la façana de la possessió de Son Mas.

Quan es dugué a terme la revissió del Catàleg de béns patrimonials de Porreres a l'any 2013, ja s'advertia del deteriorament de les estructures i per aquest motiu advertia que degut al seu alt valor patrimonial i paisatjístic precisaria una intervenció conduent a la seva conservació a mig termini.

Com podem obervar, és evident que no s'ha dut a terme cap intervenció durant aquest període de temps, tal i com recomenaven les prescripcions tècniques de la fitxa del catàleg municipal. Llavors, podríem estar parlant d'una negligència i irresponsabilitat per part del propietari i una deixadesa de funcions per part de l'administració competent en matèria de Patrimoni Històric, la qual no ha fet complir al propietari amb les seves obligacions, que són les de vetllar pel correcte estat de conservació dels béns culturals i patrimonials que estiguin baix la seva propietat.

Rellotge de sol de 1862, desaparegut.
ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres i demana responsabilitats per aquest abandonament

ARCA s'ha adreçat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Porreres i els hi ha demanat que realitzin una visita tècnica a la possessió de Son Mas, per avaluar i dirimir quins han estat els motius, pels quals s'ha vengut abaix la façana principal d'aquestes cases de possessió.