16 de juny 2016

ARCA demana la retirada d'una terrassa a la placeta del Roser de Santanyí

Una terrassa ocupa la placeta del Roser, espai que forma
part de l'entorn de protecció de l'església catalogada.
ARCA demana la retirada d'una terrasa que invadeix l'entorn de protecció d'un bé catalogat a Santanyí

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació la invasió i ocupació d'un espai públic, al voltant d'un edifici catalogat a la localitat de Santanyí.

L'espai en qüestió, és l'anomenada placeta del Roser, espai depenent de l'església del Roser, element catalogat del municipi de Santanyí amb un grau de protecció A, el màxim dins les directrius de protecció.

La placeta del Roser forma part de l'entorn de protecció d'un edifici catalogat

Segons la fitxa del catàleg muncipal, es comprova com la placeta del Roser forma part de l'entorn de protecció d'aquest edifici, llavors no creim que la instal·lació d'una terrassa d'un bar en aquest espai, sigui la millor forma de protegir i conservar un edifici catalogat.

La fitxa del catàleg senyala la placeta del Roser com a espai
de protecció de tot el conjunt.
La instal·lació de la terrassa d'un bar no respecta l'entorn de protecció de l'edifici, el qual hauria de romandre exempt d'elements que no siguin propis, llavors al nostre entendre aquesta terrassa incompleix els paràmetres de la fitxa del catàleg municipal i aniria contra el que marca la llei, en quant a la protecció i respecte de l'entorn de protecció dels edificis històrics.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Santanyí i Consell de Mallorca

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Santanyí i Consell de Mallorca perquè els tècnics inspeccionin la placeta del Roser de Santanyí i comprovin si aquesta terrassa disposa de llicència municipal i si s'adapta i respecta la fitxa del catàleg municipal, respecte a l'entorn de protecció de l'església del Roser (AR3).


En el cas que aquesta terrassa infringesqui la llei, ARCA ha sol·licitat que sigui demontanada i retirada perquè la ciutadania pugui recuperar un espai lliure.