3 de març 2016

Una passa més en la destrucció del paisatge de Gènova

Casa del carrer del Rector Vives, 47 a Gènova.
Una casa d’arquitectura tradicional  serà destruïda amb el beneplàcit de la Comisió de Centre Històric i Catàleg

ARCA va sol·licitar la seva protecció com a darrer recurs per a evitar la seva desaparició

Al carrer del Rector Vives de Gènova aquesta casa tradicional singular és una de les que permeten conservar la qualitat paisatgística de l’entorn i el record de l’arquitectura tradicional que es va  anar adaptant  a les necessitats del moment.

La casa del carrer del Rector Vives, 47 forma part del paisatge i està ubicada a un lloc amb una vista excepcional. La pressió constructora de l’entorn està provocant la pèrdua de personalitat de Gènova.

Des d’ARCA, lamentam que es doni  una passa més en la destrucció del paisatge que conformen les nostres barriades, contribuint a la seva pèrdua d’identitat.

Entenem que cal una postura més decidida en pro de la protecció del nostre paisatge urbà.

El patrimoni humil de Ciutat pot desaparèixer en la seva totalitat.

Les mesures urbanístiques  que han d’establir tipologies i protecció arriben tard o no arriben.

ARCA ve demanant mesures provisionals protectores de la personalitat dels barris perquè la revisió de Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) és un camí lent i pel camí es poden perdre massa elements patrimonials configuradors del nostre paisatge.

Comisió de Centre Històric i Catàleg amb criteris molt poc proteccionistes


Una vegada més ARCA s’ha trobat tota sola, igual que va passar amb Can Bibiloni a la Comissió de Centre Històric i Catàleg. Consideram que tant des dels tècnics com des dels polítics hauria d’haver un esforç per acostar-se al sentir de la població que lamenta perdre el seu paisatge i una part del llegat cultural.