7 de març 2016

Apareixen nous valors patrimonials per catalogar la casa del carrer Rector Vives a Gènova.

Paret de pedra esbucada sense llicència.
ARCA demanarà la rectificació a la Comissió de Centre Històric i Catàleg

Manuel de Falla va viure a l’esmentada casa del carrer Rector Vives, 47 durant llargues temporades

ARCA denúncia la demolició sense llicència d'una part del tancament de la paret de pedra a la casa de Génova. L’esmentada casa té un gran valor patrimonial i paisatgístic

ARCA demanarà a l’Ajuntament de Palma que actui per fer complir la legalitat i evitar una demolició sense llicència

Els valors de la casa ja superen el paisatgístic i arquitectònic, ara hem descobert valors històrics molt destacats. L’important compositor Manuel de Falla (1876-1946) va viure a la casa del carrer del Rector Vives número 47 durant llargues temporades. La primera a partir de finals de febrer de 1933.

Falla va gaudir de l'estància a la illa i els detalls es poden apreciar a un llibre editat l’any 1947 per Joan Maria Thomàs amb el títol de “Manuel de Falla en la isla”. A l’esmentat llibre Joan Maria Thomàs descriu l'estada de Falla a la nostra illa i explica en detall la casa de Gènova i el seu entorn.

Casa del carrer del rector Vives, 47 a Gènova,
on va viure Manuel de Falla entre 1933 i 1934.
Antoni Mulet i Gomila (1887-1966), important folklorista mallorquí, era el propietari tant de la casa del carrer del Rector Vives que va llogar a Falla, coneguda com Can Mulet de a baix, com de Can Mulet (que era veïnada per la banda superior del carrer) on hi havia un museu i el propi habitatge. El Folklorista era gran amic de Joan Maria Thomàs i va ser així com varen acordar la residència de Falla a Mallorca.

Manuel de Falla, delicat de salut, cercava una casa molt tranquil.la sense renou i saludable on poder continuar la creació de La Atlàntida. La casa del carrer del Rector Vives va ser, llavors ideal per a la tranquil.litat, el paisatge i l’entorn.

Alarma per la destrucció sense llicència d’una part de la paret de pedra del tancament exterior i la presència d’una excavadora

Habitatge de nova construcció, veïnat a la casa que volen
esbucar. Una pèrdua de personalitat, patrimonial i paisatgística.
ARCA ha fet saber als responsables municipals aquests fets i ha demanat que actuïn per fer complir la legalitat.

ARCA exigeix la protecció d’una casa única perquè els valors patrimonials abasten també aquestes qüestions de caràcter cultural i històriques. A més dels valors paisatgístics i arquitectònics.


A una de les fotos que adjuntam se pot veure com una casa veïnada de nova construcció aboca a Gènova a la pèrdua de personalitat si no s’actua de immediat.