15 de març 2016

ARCA denúncia les pintades al mur exterior del convent de Santa Magdalena

ARCA ha denunciat davant l’Ajuntament de Palma les pintades realitzades per alguna persona incívica als murs exteriors del convent de Santa Magdalena de Palma, al carrer del Jardí Botànic i cantonada amb la Rambla. 

Les pintades estan fetes sobre una paret de marès coberta amb capa de morter i pintura i també sobre pilastra de marès directament.

Per aquest motiu i degut a que es tracta d'un bé catalogat i forma part del paisatge històric de Palma, demanem a l'Ajuntament de Palma:

1. Celeritat per a eliminar les esmentades pintades.
2. Que s’intenti esbrinar quins han estat els autors i procedir a la denúncia corresponent

3. Que els criteris que s’apliquin per a la recuperació de l’element malmenat siguin el màxim respectuosos amb el patrimoni cultural.