17 de març 2016

Argument 5 en defensa de sa Feixina. Desmuntar no és destruir.

Arguments en defensa del Monument de sa Feixina

ARGUMENT NÚMERO 5

5. Perquè “desmuntar i retirar” no és el mateix concepte que “destruir”. Dit d’una altra manera, no té res a veure desmuntar amb esbucar ni destruir.

Si l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma ordena la demolició del monument de sa Feixina, no complirà el seu pacte de govern.

Perquè al seu pacte de govern diu textualment: “Desmuntar i retirar el monument de sa Feixina”, tot i que a cap dels tres programes electorals de les tres candidatures a Palma dels partits que ara governen, feien cap menció a sa Feixina.

És evident que qui escriu “desmuntar” i no escriu “destruir” ni “esbucar” és perquè té la intenció de conservar a un altre lloc.

La portaveu del govern municipal en data 2 de setembre de 2015 va declarar que:

"Se está analizando técnicamente de qué manera se puede retirar y ubicar en otro lugar para poder seguir recordando" lo que sucedió en esa etapa de la Guerra Civil.

Tal como aseguró la portavoz del Ayuntamiento, cuentan con "diferentes informes en los que se señala que se podría mantener el monumento entero" con el fin de reubicarlo en un lugar que, de ningún modo, será la vía pública (DIARIS LOCALS).

Davant l'estupefacció d'ARCA, l’equip de govern ha tengut una deriva gratuïta cap a una voluntat de destrucció.

És des de mitjans del mes de setembre passat que el govern municipal comença a canviar de discurs i on abans deia desmuntar, comencen a parlar, d’esbucar i destruir.

Creim que entre les atribucions polítiques dels regidors i regidores encara no està el de canviar el sentit de les paraules.

El fet que no es pugui desmuntar ha d’anar a favor del monument, no en contra.

ARCA ja havia advertit que el monument no se podia desmuntar  com no fos amb una inversió milionària. El fet que no se pugui desmuntar ha d’anar a favor del monument, no en contra.

El seu propi acord de govern els marca el camí: com que no poden desmuntar i retirar, hauran de conservar, que és exactament el que va decidir el govern municipal d'Aina Calvo.

Perquè destruir o esbucar, que és el que ara diuen que faran, és un concepte que res té a veure amb el que diu el seu pacte de govern.

L’Ajuntament de Palma ha de rectificar. Conservem el monument de sa Feixina.
Des d’ARCA oferim i demanam diàleg, consens, respecte pel patrimoni i democràcia real.