17 de març 2016

Visita a la Sapiència

Mn. Francesc Vicens dirigeix les seves
explicacions al claustre de la Sapiència.
ARCA dugué a terme ahir dimecres 16 de març una visita titulada: “Orígen i evolució constructiva del Col·legi de la Sapiència”, dirigida per l'investigador Mn. Francesc Vicens Gomila, actual rector de Pollença i qui ha estudiat durant sis anys al Seminari Major i per aquest motiu ha pogut estudiar en profunditat els orígens d'aquest antic col·legi major, fundat pel canonge Bartomeu Llull (1565-1634) a l'any 1633. Molta de la informació oferida, fou facilitada per la Dra. Magdalena Riera. 

Un edifici d'orígen gòtic, casa pairal del canonge Llull, que ha sofert diferents reformes i ampliacions al llarg dels segles, però que s'articulat envers a un artesonat decorat amb una estrella de vuit puntes o salomònica, que segons opinió del professor emèrit de la UIB, José Morata, sempre va romandre a una ala de l'actual claustre de l'edifici de la Sapiència.

Enteixinat amb decoració d'una estrella de vuit puntes
a l'ala nord del claustre de la Sapiència.
Datat probablement al segle XIV.
Quan es va fer una reforma de l'edifici, Jaume Blanquer va optar per conservar-lo, enlloc de desmontar-lo, la consequència actual la tenim, en que trobem el quadrat del claustre totalment descairat.

Actualment, només es conserven quatre enteixinats més d'aquestes característiques a Palma, dos al carrer del Sol, un al carrer de Monti-sion i un darrer al carrer de la Pelleteria.

Biblioteca de la Sapiència.
El Col·legi de la Sapiència va sobreviure durant el segle XVIII, tot i l'oposició del bisbe Juan Díaz de la Guerra qui era contrari al pensament lul·lista i degut que aquest centre fou un dels baluarts més importants del lul·lisme a Mallorca.

Finalment, l'any 1970 el Col·legi de la Sapiència hagué de tancar les seves portes per manca d'alumnes. Des de l'any 1985, és la seu del Seminari Major.