24 de jul. 2014

Destruïda l'era de Camp de Mar (Andratx)

Solar on s'ubicava l'era destruïda.
Foto: Michel's.
ARCA lamenta la manca de capacitat del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament d'Andratx per conservar el patrimoni cultural.

La setmana pasada ARCA anunciava a través d'un comunicat que el Consell de Mallorca havia decidit no protegir l'era de Camp de Mar, situada al camí des Salinar. Degut a la resposta no satisfactòria del Consell de Mallorca, ARCA presentà un escrit de recurs en data de 9 de juliol de 2014, on demanava la incoació d'aquest bé cultural.
L'informe del Consell de Mallorca ha servit perquè els promotors d'aquests terrenys eliminin per sempre les restes d'un dels pocs elements etnològics que quedaven de l'antiga possessió de Camp de Mar, a dia d'avui també desapareguda.

El Consell de Mallorca no ha tengut en compte el recurs d'ARCA

El Consell de Mallorca no ha tengut interès en conservar aquesta era i ni tan sols ha tengut en compte el nostre escrit de recurs. Ja varem esgrimir en el seu moment, que no s'havien tengut en compte arguments prou sòlids, per justificar que no es tractava d'una era, sinó d'un mur de paret seca. Si haguéssin contrastat la informació existent a nivell històric, etnològic o pericial/documental haguéssin pogut comprovar com es tractava d'una era amb un gran valos des del punt de vista cultural i etnològic.

L'Ajuntament d'Andratx incapaç de preservar el seu patrimoni cultural

Foto: Michel's.
ARCA tampoc entèn la postura de l'Ajuntament d'Andratx, el qual en data de 25 de març de 2014 va aturar cautelarment les obres en els terrenys propers a l'era, per tal d'avaluar i estudiar la importància de les restes trobades. Un informe tècnic de l'Ajuntament d'Andratx avalava la protecció d'aquesta era, però quatre mesos després no ha fet res absolutament per protegir aquest bé cultural.

Hi ha precedents de situacions emblants i amb un resultat similar: la destrucció del Patrimoni

No és la primera vegada que les administracions aturen unes obres que afecten a la conservació de béns de culturals, però finalment aquests acaben destruint-se igualment. Cal recordar el cas de la possessió de Son Mosson esbucada per AENA a l'any 2009, el Quarter de Carabiners de la Colònia de Sant Jordi esbucat per l'Ajuntament de Ses Salines a l'any 2010, l'edifici del carrer Aníbal cantonada amb l'avinguda de l'Argentina esbucat a l'any 2011 o l'edifici de la plaça Quadrado, 5 esbucat a l'any 2012. I ara a 2014, la història es repeteix amb diferents protagonistes, però els mateixos interessos, els beneficis econòmics que no tenen condescendència davant el patrimoni cultural i que amparats per unes administracions incomptents en matèria de protecció del patrimoni històric, aquesta illa de mica en mica va perdent part de la seva identitat cultural.