8 de jul. 2014

ARCA continúa preocupada pel futur del Monestir de les Jerònimes

Visita d'ARCA al Monestir de les Jerònimes
del 27 de juny de 2007
La passada setmana ARCA va fer pública la seva preocupació sobre la conservació del Monestir de les Jerònimes, degut al tancament definitiu d'aquest. Les darreres monges que ocupaven aquest convent, situat a la zona històrica de la Calatrava, s'han traslladat a un altre Monestir de monges Jerònimes a Inca.

Degut a la importància històrica i cultural del Monestir de les Jerònimes o Santa Elisabet, declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) pel Consell de Mallorca en data de 15 de novembre de 2004, ARCA ha decidit dur a terme les següents accions: presentar escrists al Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, com a entitats competents en matèria de patrimoni històric i també ha demanat hora amb Joan Rotger, vicepresident de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i Xavier Salinas, Bisbe de Mallorca.

Escrits adreçats a les administracions competents en matèria de Patrimoni històric

ARCA li ha demanat per escrit al Consell de Mallorca, com a Autoritat competent en matèria de Patrimoni Cultural, que posi fil a l’agulla per acomplir la Declaració de BIC del Monestir, de 2004, començant per catalogar i inventariar tots els mobles i col·leccions i seguint amb la planimetria i un diagnòstic per conservar el Monestir. També, li ha fet saber que la nostra entitat vol ser part interessada en aquest procès i que desitja ser informada al respecte de qualsevol resolució o acord.

ARCA també, li ha demanat per escrit a l'Ajuntament de Palma que prengui “cartes en l’assumpte” i es posi en marxa per aconseguir la conservació i restauració del Monument, un dels més ben situats a la Palma antiga (ben al mig de l’àmbit que es vol proposar com a patrimoni de la humanitat).

Entrevistes per parlar sobre aquesta situació

ARCA serà rebuda la propera setmana pel vicepresident de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, Joan Rotger. Les nostres demandes i propostes aniran encaminades a les que hem argumentat al nostre escrit.

Per altra banda, ARCA ha demanat també entrevistar-se amb el Bisbe de Mallorca, Xavier Salinas, perquè l’Església que com a propietària del BIC hauria de prestar la màxima col·laboració perquè aquest diagnòstic i el consegüent pla d’actuació de conservació i restauració es pugui dur a terme.