15 de jul. 2014

ARCA VISITA EL VICEPRESIDENT ROTGER I EL BISBE DE MALLORCA

ELS DEMANA QUE DEFENSIN EL PATRIMONI DE MALLORCA ARA AMENAÇAT COM ÉS EL CAS DEL MONESTIR DE SANTA ELISABET (JERÒNIMES)

Ahir vàrem ésser rebuts pel Vicepresident del Consell de Mallorca, Joan Rotger. Membres d'ARCA, encapçalats pel seu president, demanarem una actuació decidida del Consell de Mallorca que té la competència per vetllar, inspeccionar i ordenar la conservació de béns culturals de Mallorca, com és ara, el Monestir de Santa Elisabet i tot el seu patrimoni vinculat inseparablement a aquest Convent: arxiu documental, mobiliari, pintura gòtica, tèxtil, ceràmica, ornaments i orfebreria. La declaració de BIC de novembre de 2004 ja preveia la protecció d'aquest conjunt arquitectònic incloent l'inventari detallat del patrimoni del Monestir (que dubtam de si s'ha fet o no) i un pla de manteniment del conjunt.

En l'entrevista amb Joan Rotger cal destacar la seva postura expectant, està pendent dels serveis d'Inspecció de Patrimoni als Monestirs d'Inca i Palma i també està pendent d'un diagnòstic d'un "Mapa de situació"). Ha estat molt d'acord amb els grans principis, però poc compromès amb qüestions concretes.

Després d'haver-ho sol·licitat ARCA ha estat rebuda en audiència al Palau Episcopal pel Bisbe de Mallorca, monsenyor Xavier Salinas.

Hi han anat el president i el vicepresident de l'Associació per plantejar-li ben obertament el cas del Monestir de Santa Elisabet (Jerònimes) recentment, ara fa un mes, tancat per trasllat de les darreres monges a Inca.

ARCA ha exposat els valors històrics, artístics i religiosos del Monestir que constitueix una peça cabdal del patrimoni de Mallorca.

Ha reiterat la categoria del BIC i bé inserit en el Catàleg de Patrimoni de Palma.

Li ha demanat al Senyor Bisbe que ell mateix es constitueixi en DEFENSOR DEL PATRIMONI DE MALLORCA com a capdavanter de l'Església i com a administrador de gran part del patrimoni cultural mallorquí.

Una de les idees del Bisbe ha estat obrir el debat (per tenir l'opinió pública favorable) en punt al tema de la gestió patrimonial i dels béns eclesiàstics de tipus cultural: què es pot fer amb aquests béns perquè conservin al màxim el seu caràcter? i com és pot fer "sostenible econòmicament"? Aquesta idea de sostenibilitat a llarg termini l'ha esmentada diverses vegades.

Finalment li hem fet entrega d'una carta on s'exposen aquestes inquietuds.