22 de jul. 2014

ARCA presenta al Consell de Mallorca una proposta de redelimitació i redefinició del BIC del Conjunt Històric i Monument de la Cartoixa de Valldemossa

Proposta de redelimitació del Monument.
ARCA ha comptat amb la col·laboració d'experts en la matèria per a l'elaboració de la proposta

Precedents

Partim d'una situació en la qual, el monument i el conjunt històric de la Cartoixa de Valldemossa són inservibles, insuficients i sense directrius d'intervenció. El Monument presenta una declaració genèrica de l'any 1949 (Palau del Rei Sanxo) i el Conjunt Històric fou declarat a l'any 1971. Les declaracions actuals no eviten els següents casos:

- El desgavell en les obres i autoritzacions (obres sense autoritzacions a moltes cel·les i a edificis propis del conjunt monacal).
- La confusió de la ciutadania i de l'Ajuntament de Valldemossa.
- La manca de gestió integrada del conjunt històric (desgavell davant les visites turístiques i explotació del conjunt històric).
- Impotència de l'Ajuntament de Valldemossa per aplicar la normativa.

ARCA ha elaborat una sèrie de propostes

La implicació del Consell de Mallorca en la protecció total dels BICs de la Cartoixa de Valldemossa. El Consell de Mallorca ha d'impulsar amb l'Ajuntament de Valldemossa la redefinició i redelimitació els BICs per tal d'aconseguir:

- Un Monument complet, d'acord amb la història: tot el monestir de Cartoixa.
- Un Lloc històric i entorn del monument adequats d'acord també amb la història del convent de Cartoixa que inclogui tot l'espai circumdant per protegir les visuals i l'àmbit natural de Cartoixa.
- Un entorn en part natural i en part urbà que estigui protegit adequadament pel Paratge Pintoresc o Lloc Històric de Costa Nord-oest (mentre no s'actualitzi la declaració de 1972).

Gran preparació dels nostres col·laboradors


Proposta de redelimitació del Lloc Històric de Cartoixa
Per primera vegada ARCA ha fet l'esforç amb un especialista cartògraf per presentar una planimetria georeferenciada i adequada a la tecnologia actual per aconseguir una redelimitació el més exacta possible i adequada a la cartografia actual.

Per primera vegada ARCA presenta tot un dossier sobre Cartoixa de Valldemossa, amb l'ajuda de la Doctora Concepció Bauçà de Mirabò, que conté:

- Una descripció el més completa possible del BIC.
- Una proposta de directrius inicials d'ordenació del BIC.
- Una sèrie de detalls sobre mobiliari inseparable i adscrit al BIC.
- Fonaments sòlids de la història de Cartoixa i de la proposta de redelimitació.
- Bases sòlides per a la redelimitació proposada.
- Fotografies actuals i històriques.
- Bibliografia sobre Cartoixa.

ARCA demana a les administracions que assumeixen responsabilitats

La contribució d'ARCA és evident i ara esperam que les Administracions sabran estar a l'altura de la importànicia del Monument i del Lloc Històric de Cartoixa de Valldemossa, un dels BIC més importants i visitats de Mallorca.

L'exigència amb la redefinició i redelimitació d'un pla especial com mana la llei a tot Lloc Històric que inclogui:

- Un Pla director de gestió del Monument i del Lloc HIstòric de Cartoixa de Valldemossa.
- Catàleg de Patrimoni que ja està duent a terme l'Ajuntament de Valldemossa.