15 de gen. 2013

S’ha procedit al tancament per a la demolició de l’edifici de Plaça Quadrado núm 5


Dies trists pel Patrimoni de Palma

La Plaça Quadrado perd autenticitat

La normativa que permet Runes econòmiques, un càncer pel Patrimoni de Palma

ARCA viu amb tristesa i impotència l’inici de la demolició d’un edifici històric de Palma, l’ubicat a la Plaça Quadrado número 5.

Aquest edifici era recuperable ja que la seva estructura no corria perill. La declaració de runa econòmica ha estat l'excusa per autoritzar la seva demolició.
La runa econòmica és molt fàcil d’obtenir si els propietaris no fan cap inversió de manteniment. En lloc de sancionar-los, sembla que s’accedeix als moviments especulatius. En conseqüència el Centre històric és cada vegada menys històric.

Gerència d’Urbanisme ha demostrat la seva falta de sensibilitat i que no creu en la importància del Patrimoni de Palma com actiu econòmic.

Demanarem al Consell de Mallorca la declaració de Conjunt Històric catalogat a tot el conjunt de la Plaça Quadrado

ARCA demanarà al Consell de Mallorca que exerceixi les seves competències en Patrimoni i catalogui com a conjunt patrimonial tota la Plaça i els seus voltants.

La Plaça Quadrado és un dels racons més encantadors de Palma. Amb la seva imatge ombrívola i edificis carregats d'història. Alguns amb centenars d’anys, d’altres no tan antics, però també importants per l'evolució de la ciutat.

S’ha d'entendre que el que val d’una plaça i el seu entorn no és una suma de individualitats, sinó precissament el conjunt.

És per això que consideram un fracàs urbanístic de l’equip responsable d’Urbanisme de Palma, que s’hagi valorat l’edifici a esbucar ara de manera individual i com a una part d'un conjunt indisoluble.

El futur econòmic de Palma passa pel respecte i posada en valor del seu Patrimoni

Cap comentari: