29 de gen. 2013

A ARCA no ens consta que hagi demanat ni concedit cap permís d’obra per a l’edifici catalogat de l’Estació del Ferrocarril de Sóller a Palma

ARCA reclama el control de Centre Històric i fins llavors, l’aturada de les obres

ARCA ha observat que s’estan duent a terme obres a l’edifici CATALOGAT de l’Estació de Ferrocarril de Sóller a Palma, situada a la cantonada de l’avinguda de Joan March i Ordinas amb el carrer d’Eusebi Estada. Les obres afecten la distribució dels interios de l’edifici, els trèspols de rajola hidràulica i altres elements.

No es veu cap cartell de permís o llicència d’obra i a l’Ajuntament de Palma no consta, segons ens informen cap petició de permís.

El dia 21 de desembre, ja fa un mes, ARCA va demanar per escrit als responsables municipals que enviasin un tècnic per controlar. O no es va fer o no va donar cap resultat per garantir els procediments de control del Patrimoni.


Retirat el tancament d’alumini adossat a l’edifici
Adossat a l’edifici i ampliant l’espai dedicat a cafeteria, hi havia una estructura d’alumini que desvirtuava el conjunt i ara ha estat retirada, fet positiu, però que no sabem si pensa ser substituïda per altre element igualment incompatible amb els valors patrimonials de l’immoble.

ARCA creu que ara hi ha l'oportunitat de recuperar la façana i millorar l’entorn
Però com que no sabem quines són les intencions ni coneixem si hi ha control patrimonial, demanam rigor i compliment de la normativa.
El trèspol interior de rajola hidràulica s’hauria de conservar i posar en valor.

Edifici catalogat
L’edifici es troba recollit al catàleg municipal de l’Ajuntament de Palma amb la clau 54/08 i presenta unes carecterístiques arquitectòniques molt especials d’una època concreta, on resalta per una banda l’arquitectura modernista i per un altra, no oblida el seu ús pràctic, com a edifici ferroviari, aspecte que li dóna una singularitat, un caràcter i un atractiu propis per a viatgers i turistes.

ARCA ja va manifestar la seva disconformitat amb uns afegit efectuats  les cotxeres de l’estació de ferrocarril de Sóller, element també catalogat amb la clau 54/09, li foren adherides unes planxes que serveixen per allargar el conjunt, però que desvirtuen totalment l’edifici.

Cap comentari: