4 de gen. 2013

ARCA opina que el fracàs de la recollida neumàtica és alhora un fiasco i una oportunitat

ARCA es va oposar frontalment a aquest sistema i de res serviren les reunions amb Joan Fageda, José Maria Rodríguez i Maria Crespo. És indignant, a més, la tudada de doblers i inútil la destrossa de restes arqueològiques provocades per les obres.

Trobam bona notícia que desapareguin les horribles bústies de fems però tenim por que siguin substituïdes per un sistema que també perjudiqui l’estètica de Ciutat.

ARCA demanarà reunions amb EMAYA, Partits Polítics i Entitats Ciutadanes

Davant la notícia sobre el fracàs de la recollida neumàtica al centre de Palma, ARCA vol fer les següents observacions:

  1. La nostra entitat sempre se va oposar a l’esmentada recollida per tres motius principals: el primer per la destrossa del subsòl d’un espai històric com l’antiga ciutat de Palma sense un control arqueològic suficient. El segon per l’impacte negatiu estètic de les horribles bústies de fems devora els nostres monuments i als carrers del centre. I el tercer, pel gran cost econòmic que implicava.
  2. No podíem imaginar el fracàs econòmic i l'engany que suposa el fracàs actual.
  3. Ara tenim l'oportunitat de fer desaparèixer les esmentades bústies fantasmes i substituir el sistema de recollida de fems actual per un altre respectuós amb l’entorn històric.
  4. ARCA vol participar al debat i afavorir una solució idònia. Per això iniciarem sol·licitant una sèrie de reunions amb responsables d'EMAYA, Partits Polítics i entitats socials.
  5. Hi ha ciutats europees i fins i tot dins el territori espanyol que tenen models de recollida que eviten els abocadors, ja sigui a superfície o soterrats. Les alternatives s’han d’estudiar i la decisió ha de ser intel·ligent i duradora.

Por una vegada més pel risc dels valors Patrimonials i paisatgístics de Ciutat
En qualsevol cas ARCA vol manifestar la por que tenim, per experiència, de que una vegada més els responsables polítics donin l'esquena als valors històrics i paisatgístics de la nostra ciutat. Treballarem per intentar evitar-ho

ARCA se va oposar sense èxit a la recollida neumàtica. El temps ens ha donat la raó sobradament
No oblidam les nombroses reunions mantingudes amb en  Joan Fageda, José Mª Rodríguez i Maria Crepo. La seva actitud va ser intransigent. Els abocadors de fems inundaren tota Palma i fins i tot ocuparen el centre de la Plaça de Sant Francesc, valorada com una de les millors arquitectònicament

Cap comentari: