24 de gen. 2013

L’avanç de Projecte de PEP (PLA ESPECIAL DE PROTECCIO) des Jonquet no preserva suficientment els valors patrimonials del barri

Des d’ARCA posam en dubte que sigui compatible amb la declaració de BIC; seria il·legal

ARCA considera que el PEP presentat als mitjans de comunicació dies passats no és compatible amb les directrius que la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va dictar en la declaració de BIC. De fet, entenem que no té en compte aquestes directrius, i d’altra banda no fa més que reproduir sense modificacions significatives la normativa urbanística anterior a la Declaració de Bé d’Interés Cultural, la qual no era adient a la preservació d’aquest conjunt històric.
Les qüestions que d'entrada consideram s’han de rebaixar substancialment o eliminar són:

Absurd nombre de places d’aparcament incompatible amb el BIC: ARCA creu que l’excavació del talus per a un nombre de vehicles elevadíssim, no cerca donar ús als futurs nous residents, sinó a eventuals usuaris de l’entorn d’oci de Santa Catalina i es Jonquet. Les persones que accedeixin als aparcaments a través des Jonquet a altes hores de la nit no farien si no destorbar la pau i l’encant d’uns carrers molt estrets, creant un problema de renou i contaminació acústica.
El talús amb la construcció dels aparcaments deixaria d’esser talús, convertint-se amb una façana falsa al Passeig Maritim. A més entenem que el talús es un element protegit per la declaració de Bic.

Pèrdua estètica dels molins amb terrasses panoràmica. Un altre element que ha de desaparèixer del PEP és el permís per a la utilització de les terrasses sobre pasarel.les volades davant els molins per a usos de restauració o similars. Aquest fet  alteraria l’estètica amb cadires, tendals, baranes, para-sols, etc. ARCA s’hi oposa frontalment.

Manté i es potencien els usos recreatius. Els usos de discoteques han degradat de manera important la zona des Jonquet a mes de provocar greus problemes de contaminació acústica. Entenem que el pla ara proposat no regula convenientment aquests usos, ni tampoc la seva intensitat, a l'igual que passa amb els bars i restaurants.

Es permet unificació de parcel·les alterant la configuració inicial i en conseqüència es modificaria l’ambient de la barriada,

Hi ha un nombre excessiu de tipologia N (els edificis poden ser substituïts), el que unit al fet que es permet construir soterranis a qualsevol parcel·la, excepte catàleg, sense computar edificabilitat, permetrà fomentar la substitució de l'edificació i la pèrdua d’autenticitat.

Reduir i controlar l’impacte visual dels nous edificis, les noves edificacions, malgrat s’hagi dit que no, poden afectar greument la visual del conjunt. Aquest fet s’ha de revisar i evitar.

Molí modernista malmenat i degradat. Aquest molí (dels pocs d’extracció d’aigua, situat dins un conjunt històric) no es preserva al PEP. No hem d’oblidar que els molins defineixen es Jonquet, i si bé hi tenim un magnífic conjunt de molins fariners, aquest molí d’extracció d’aigua, és un altre tipologia que complementa el conjunt, per tant cal preservar i recuperar. La informació apareguda a qualque mitjà de que es vol utilitzar l'estructura del molí i potser el propi molí per a la maquinària d'un ascensor, ens semblaria un despropòsit.

Superfície comercial soterrada innecessària i inconvenient. A Palma les galeries comercials soterrades tenen una llarga història de fracassos. A “es Jonquet”, territori fràgil i únic, no és ni necessari ni convenient una superfície comercial que pretengui atreure públic i vehicles amb la pressió ambiental que això implicaria.

Respecte a les propostes de l’àmbit de Santa Catalina, les hem d’estudiar en profunditat. Hi ha qüestions preocupants que volem aprofundir abans de fer-les públiques.

ARCA traslladarà el seus suggeriments de modificació a l'Ajuntament de Palma i treballarà per a aconseguir un projecte definitiu que realment cregui i defensi els valors patrimonials des Jonquet. Així mateix demanarà al Consell de Mallorca que defensi la declaració del BIC des Jonquet amb les implicacions que això suposa per al conjunt.

Cap comentari: