27 de març 2024

LA CAMPANYA PATINETES Y BICIS A RAYA DONA LA BEVINGUDA A LA NOVA ORDENANÇA DE CIVISME

QUAN HI HAGI EL DOCUMENT COMPLET ESTUDIAREM MILLORES I, SI ÉS OPORTÚ, PRESENTAREM ALEGACIONS
 
La línea de actuació és facilitar la seguretat de bicis i VMP a calçades i carrils específics
 
A l'avanç presentat ahir per Jaime Martínez, hem de valorar molt positivamet l'eliminació de l'excepció horària que permetia circular per espais de vianants a patinets els festius i des de les 20h fins a les 10h. Consideram que aquesta excepción també s'ha d'eliminar qua es modifiqui l'ordenança de bicicletes.
 
Hem de valorar positivament la obligatorietat de asegurança que cobreixi tercers, però hem d'advertir que avui per avui aquestes asegurances no cobreixen si l'infractor ha comés una infracció, com per exemple seria atropellar a un vianants damunt la voravia. Si no hi ha un consorci s'asegurances que assumeixi responsabilitats, l'assegurança serà insuficient. 
 
 
Des de la campanya Patinetes y Bicis a Raya  reiteram: 
 
Promoure canvis legislatius en referència a dotar als VMP de:
 
•Necessitat de matrícula i registre
• Segur de responsabilitat civil que cobreixi incidentes en situacions d'indisciplina.
• Exigència d'un mínim de formació per a accedir a un “titulín” habilitant
•Immobilizació i/o retirada del vehícle davant infraccions relacionades amb la seguritad.
Que els patinetes eléctrics pugin usar totes las calçades urbanes,  és a dir, una equiparació a bicicletas, per a  que sigui fàcil la normativa, fàcil desplaçar-se y no hagi excuses per a  utilitzar voravíes.
 
La nostra intenció és erradicar la invasió de VMP i  bicicletes als espais reservats per a vianants (excepte els propis de persones amb diversitat funcional). Está clar que l'autocontrol i el compartir amb respecte  no s'ha donat. És el moment de controlar amb eficàcia i garantir la seguretat de vianants. 
 
Els cotxes han de compartir el seu espai amb bicis i VMP, amb total seguretat pels  més febles, si no, sempre els perjudicats serán els vianants.
 
 
CAMPAÑA “PATINETES Y BICIS A RAYA”
Impulsada per ARCA
 
27 Març 2024