20 de març 2024

ARCA DEPLORA LA DEMOLICIÓ D'UNA CASA SINGULAR A GÈNOVA: MIRALMAR, CONSTRUÏDA L'ANY 1926


ARCA HAVIA INCLÓS LA PROTECCIÓ DE MIRALMAR A LES ALEGACIONS AL PLA GENERAL
 
Miralmar, construïda l'any 1926


PERDEM EL BARRI DE GÈNOVA PER NO HAVER UN PLA URBANÍSTIC ADIENT I UN CATÀLEG QUE NO HA ESTAT REVISAT EXHAUSTIVAMENT
 
 
Miralmar era una casa de 1926 amb gran presència i caràcter, situada al carrer Rector Vives 54 del barri de Gènova. A la vergonyosa pèrdua de l'edifici hem d'afegir la de l'interessant jardí escalonat que hi havia.
 


ARCA, fa anys que demana una ampliació suficient del catàleg d'elements patrimonials. Concretament el mes de febrer de l'any 2022, havíem demanat la catalogació de molts immobles a Palma i una revisió exhaustiva del catàleg dins les al.legacions a l'aprovació inicial del nou PGOU, ja que havíem detectat importants mancances.
 
El barri de Gènova és una de les barriades que més pèrdues d'edificis singulars i originals ha tingut durant els darrers anys. ARCA ja ho havia denunciat en altres ocasions i no s'ha posat remei.
 
Des d'ARCA no ens queda sinó lamentar una gestió insatisfactòria del nostre Patrimoni dins uns plans urbanístics que permeten un aprofitament excessiu o uns plans especials obsolets amb criteris antics que no s'han sabut aturar.
 
Miralmar destruïda

Tot plegat continuen afavorint la substitució dels immobles originals i la desaparició de l'empremta de la història.
 
El carrer Rector Vives, des del qual es pot contemplar una panoràmica de la badia, ja ha patit la pèrdua d'altres edificis, entre d'altres la casa on Manuel de Falla va viure uns mesos i va compondre importants obres.
 
GÈNOVA NO MEREIX AQUEST MALTRACTAMENT
 
El catàleg d'elements de valor patrimonial continua essent insuficient a tota Palma i l'arribada de doblers especialment dedicats a habitatge unifamiliar de luxe, està provocant pèrdues doloroses. L'autenticitat, la història i el paisatge sempre estan en darrer terme darrere l'ambició i l'especulació. Els interessos particulars no poden triomfar damunt els generals.
 
EL CATÀLEG D'EDIFICIS PROTEGITS HA DE DEIXAR D'ESTAR PLE DE FORATS
 
S'ha de revisar cada barriada exhaustivament i tan sols així tendrem una eina de protecció real i completa.
 
EDIFICI INCLÓS A LES ALEGACIONS D'ARCA DE FEBRER DE 2022 AL PGOU
 
Resulta perillós que l'esforç de la ciutadania per presentar alegacions no hagi estat atés amb sensibilitat pel patrimoni. Aquesta demolició se podria haver evitat ja que ARCA havia advertit de la seva singularitat gairebé un any abans de que fos concedida la llicència, que és del 17 de gener de 2023, abans del canvi de govern municipal. Aquest immoble estava inclós, a l'annex 3 de les nostres alegacions.