6 de març 2024

PLE A LA CONFERÈNCIA PATRIMONI MALLORQUÍ DEL CICLE DE PASQUA. FRAGILITAT I OBLIT
ORGANITZADA PER ARCA A CA N'OLEO
Juanjo soler

Ple absolut a la conferència de l'historiador expert en patrimoni religiós, Juan José Soler Martínez l'horabaixa d'ahir a Ca n'Oleo. Dues hores d'explicacions i imatges que es varen fer curtes

ARCA agraeix al departament de Cultura del GOIB la sessió de la sala per aquest interessant acte.

Amb aquesta conferència, creients i no-creients , han tingut l'oportunitat de recordar o aprendre antics costums, i poder així veure les festes de primavera amb altres ulls.

Moments de la xerrada 

El cicle de Pasqua, que replega també els dies de Quaresma i Setmana Santa, és un temps amb un gran nombre de manifestacions patrimonials, tant materials com immaterials.

Realment formen part de les que amb major influència configuren la nostra identitat com a poble. Els canvis socials i de sensibilitat religiosa en les darreres dècades han fet que moltes tradicions hagin desaparegut o decaigut, cosa que afecta alhora, la conservació dels béns mobles vinculats.

Mallorca custodia un amplíssim patrimoni que, com quasi sempre, guarda oblidat dins magatzems o porxos. És hora, també, de reivindicar.

Juanjo Soler  ens va parlar de la Jaia Quarema, del Pare Llompart i Mossèn Alcover, de les Cases Santes. De com abans, les persones viudes o més grans, es casaven els dies de Pasqua per evitar bromes i rialles, ja que eren dies de contenció.
Ens va parlar de gastronomia, de les vexil·les, del ram, dels ornaments, ara oblidats dels rituals i de festa i devoció.

La sala plena amb Juanjo Solé al centre