22 de març 2024

Discurs de Pere Ollers, president d'ARCA al sopar anual

Pere Ollers durant el seu discurs

Estam encantats que ens trobem novament en el sopar anual d’ARCA, acte que obrim a tota la comunitat, fet ja el canvi d’any, i en el qual volem tenir ben present el patrimoni cultural que defensam, difonem, recercam, fent avinents a tota la societat els Premis Protecció i Destrucció, que ja tenen un ressò important i que pretenem siguin unes lliçons per tota la comunitat.

Feim constar també un agraïment especial a Es Portitxol (i al seu personal que sempre ens acullen amb amabilitat); desitjam que tothom estigui còmode per la festa.

En primer lloc, enviï un agraïment per totes les entitats i persones que vos heu fet presents avui acompanyant-nos amb aquesta Festa del Patrimoni.

Com cada any, això ens anima i ajuda a continuar. Sempre inicidim en que és important comptar amb totes les institucions (independentment dels grups i partits que governin). I ARCA ho fa, col·labora amb tothom, hi sigui o no hi sigui. Per totes les persones que estau aquí, gràcies novament per la vostra col·laboració: és vital: sempre deim que una quota de soci és més important que una subvenció, unes fotografies de patrimoni perdut (o recuperat, perquè no) d’un poble ajuden tant o més que uns doblers.

Pel que fa als representants polítics o institucionals que ens acompanyau i compartiu la responsabilitat i la il·lusió pel patrimoni cultural de Mallorca vos hem de demanar molt d’esforç, molt més encara: tant personal com pressupostari. No podem deixar sense iniciar els projectes que demanen, que necessiten, la nostra Ciutat i Mallorca sencera. 

Els Premis Protecció són exemples de bona pràctica, models per seguir pel bon camí de conservar el patrimoni, amb fins socials, a més a més, , accions que encoratgen a tota la ciutadania. Enguany els tres premis tenen dues vessants: una personal, la dels entusiastes i també la col·lectiva, la institucional:

  • Jordi Carulla professor i Grup d’alumnes de l’assignatura Serveis a la Comunitat, Educació Primària Col·legi Concertat de Sant Francesc (Palma)

  • Frontó de Sineu (restauració a càrrec de  )

  • Can Vivot (Casal barroc de Palma visitable Família Montaner-Quiroga)

Els Premis Destrucció són tot lo contrari: exemples de com no s'han de fer les coses, per conservar el patrimoni, el paisatge i el territori, també el litoral illenc. Sols no necessitam esmentar-los. Que serveixi per cridar l’atenció de tothom i demanar responsabilitat a tothom: institucions, polítics, tècnics, propietaris, posseïdors, gestors, etc

La MENCIÓ ESPECIAL D'ENGUANY es dedica al JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER, personalitzat amb Josep Ll. Gradaille que n’ha estat fins a la jubilació creador i director. Aquest Jardí constitueix una peça ineludible del patrimoni de Mallorca, iniciat a la vora de l’avui desapareguda institució de crèdit Caixa de Balears Sa Nostra i que serveix de punt de trobada d’universitaris, persones afeccionades, visitants i enamorats de les plantes, els arbres i la natura en un marc incomparable de la Serra de Tramuntana i amb ple respecte del patrimoni edificat del propi Jardí.

Gràcies i que aquesta tasca continuï endavant.

Abans d’oferir-vos una petita crònica del que ha estat l’any i del que duim entre mans, vull tenir un pensament molt emotiu per na Maria José Massot Ramis d’Ayreflor que ens va deixar amb una tristesa immensa ja que era una col·laboradora molt eficient i estimada.

Dins el món de la cultura i el patrimoni, també hem de lamentar el traspàs en aquest any d’Antoni Serra (escriptor), Tomàs Martínez Miró, Josep Obrador (de sa Pobla); tots ells ens varen ajudar a preservar el patrimoni comú i a tots els devem també un record.


ARCA no atura cap dia de l’any, podria ser el resum d’aquest 2023.

* Primerament, el seguiment de tants d’assumptes ja iniciats que són molts (en faig una petita mostra): Can Pueyo, Pla General de Palma, Central Tèrmica d’Alcúdia, Es Sindicat, Cartoixa de Valldemossa, paisatge urbà de Palma, Nuredduna/Pere Garau, arxivament del plet de Sa Feixina; 

* Segonament de caràcter divulgatiu hem fet un esforç en moltes activitats d’interès per als socis i per a tothom: presentació de llibreS; debat públic de “Renovables, així no”; taula rodona sobre espais públics i kiosks a Palma, visites de Sa Murada, Betlems, Cases Santes, la Missió, Sencelles, Valldemossa, Raixa-Lithica amb el Gremi de Margers, Jardí Botànic de Sóller; conferències den Juanjo Soler i den Pere Galiana, incansables col·laboradors, participació a Ona Radio 

* Hem col·laborat específicament amb la Fundació Caixa Colonya per la publicació del llibre “Aproximació a l’arquitecte Guillem Forteza” gràcies també a Concha Gallego, Benet Bohigas i Angels Fermoselle.

* En tercer lloc, vull fer referència breu a un seguit de temes de reivindicació de la conservació o protecció, en els quals ARCA intervé en aquest any 2023:

Murada, Pl. Espanya, Camins de Serra de Tramuntana, Obra de reconstrucció Sa Calobra, inici de prospeccions Son Busquets, Patinets a Retxa en demanda d’una ciutat habitable, Parc de la Mar trespol i protecció, “Renovables així no”, Fàbrica Nova de Sóller, Decret Llei d’habitatge, Mercat Pere Garau, Aprovació del Pla General i interrupció del POD; Escars i Molls de Portocolom (petició de BIC amb plataforma Port ara ja aconseguit); Pla de Paisatge Urbà (demanda amb altres associacions, proclama a favor del Civisme); Fanals de la Seu-Pl. Almudaina; Can Mena del Port de Pollença, Castell d’Alaró, Projecte Pl. Mercat, destrucció de Son Matet, Terrassa des Baluard, Terminus, propostes per Aljub i Refugi de Palma; Proposta per Pl Major, Costa des Teatre, Tunel del Tramvia; Retirada d’elements publicitaris a façanes com es Casal Solleric (Palma), S’escorxador de Palma; S’Avançada de Sant Carles (Autoritat Portuària); Carrer Polvorí, Villa Teresa El Terreno, Acabament del Club d’Es Molinar i felicitació per tota la Ciutadania per haver aconseguit el Port Petit des Molinar amb el seu passeig.

Un apartat especial mereix la nostra petita coll.laboració amb  la Fundació Josep Forteza REY que ha netejat tots els murs del convent de  Santa Magdalena. Josep, no te podem premiar cada any, però t’ho mereixeries. 

*En quart lloc, hem presentat molts d’escrits a les diferents administracions. Vull destacar ara el recurs relatiu als Jardins de Can Canals de Sóller, davant la Comissió de patrimoni atès que no han volgut declarar-los bé catalogat.

Seguim participant d'òrgans administratius de molta importància per al patrimoni cultural: la Ponència Tècnica Insular de Patrimoni, la Comissió de Centre Històric i Catàleg de Palma, la Gerència d'Urbanisme, la Mesa de l'Arbre, la Comissió d’Impost Turístic, entre d'altres

Pel que fa al 2024, ARCA té molts de reptes plantejats i molta il·lusió renovada, amb una junta cohesionada i amb un grup molt nombrós de persones col·laboradores i “corresponsals” de tot tipus, als quals vull tenir ben presents. Gràcies. Entre aquests reptes, el principal, es fer el seguiment de tots els assumptes iniciats que com heu vist són molts: Son Busquets, Pl. Major, GESA, Pla d’arbrat i pla de paisatge urbà, neteja de pintades vandàliques, Rentadors, Baluard, Ampliació Catàleg i POD, la Soledat, Can Serra (Palma); camins públics, habitatge, patrimoni costaner, impost turístic, problemes turisme d’excessos i turisme massiu, normativa urbanística, (Govern); béns catalogats insulars, Central Tèrmica d’Alcúdia, Sindicat de Felanitx, Can Weyler, catàlegs municipals, ordenació territorial dels parcs fotovoltaics (Consell Insular de Mallorca); passeig marítim, s’Avançada, acabament Club Es Molinar (Autoritat Portuària); patrimoni costaner i domini públic marítim (Costes); conservació i nous usos dels edificis religiosos (Bisbat) i de les cases senyorials (propietaris). Una menció específica vull fer a les entitats germanes: la Fundació Amics del Patrimoni, El Grup d’Estudis de les Fortificacions, els Amics de l’Arxiduc, els Amics del Patrimoni Ferroviari: segurament totes elles seran ben presents durant l’any per remar a favor del patrimoni.

També aquí hi podeu totes i tots afegir temes.

Per tot això, amigues i amics, en nom d’ARCA vos deman la vostra ajuda i sempre dic: una fotografia a un lloc inaccessible o una visita a un espai lluny del centre de Palma pot ajudar tant com un donatiu dinerari.

ARCA posa el semàfor en vermell quan fa falta però també dona el sus i proposa moltes iniciatives que totes les institucions poden aprofitar. Sempre ho hem fet. És un signe de maduresa d'un poble ja que sabem que el patrimoni cultural no és "substituible" ni intercanviable, al contrari, el patrimoni ens representa, ens anima i ens dona les arrels per crèixer.

Molts d'anys als mereixedors dels Premis “PROTECCIÓ Patrimoni 2024” el vostre exemple ens estimula.

Molts d'anys per totes i tots


Pere Ollers Vives