11 de març 2024

JA S’HAN DECIDIT QUINS SERÀN ELS TRES PREMIS ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2024


 
ELS PREMIS SERÀN ENTREGATS EN EL TRANSCURS DEL SOPAR ANUAL D’ARCA EL PROPER DIA 20 DE MARÇ
  
Cada any ARCA entrega tres premis “bons” i tres premis “dolents”.
 
El premi ARCA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI, vol valorar els esforços de persones particulars o d’entitats en la defensa del Patrimoni durant el darrer any.
 
SERÀN PREMIS ARCA PROTECCIÖ DEL PATRIMONI 2024:
 
CAN VIVOT, PER LA RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADAPTACIÓ A VISITES. IMPULSAT PER PEDRO MONTANER I MAGDALENA DE QUIROGA

Pedro Montaner i Magdalena de Quiroga a Can Vivot

• LA LLUITA CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES D’ALUMNES DE L’ESCOLA DE SANT FRANCESC I EL SEU PROFESSOR, JORDI CARULLA

Jordi Carulla i alguns alumnes 

•LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL FRONTÓ DE SINEU PER PART DE JUAN FERNÁNDEZ MENA
 
Juan Fernández Mena devant el Frontó de Sineu

LA LLUITA CONTRA LES PINTADES VANDÀLIQUES D’ALUMNES I EL SEU PROFESSOR, JORDI CARULLA, DE L’ESCOLA DE SANT FRANCESC
 
A l’assignatura “Cooperació i Serveis a la Comunitat”, dirigits pel profesor Jordi Carulla, alumnes de entre 12 i 13 anys varen decidir impulsar qualque iniciativa per manifestar el seu rebuig a les pintades vandàliques que feien mal les parets del seu entorn.
 
Després de sospesar altres possibilitats entre les quals netejar.les i manifestar-se, decidíren fer un INVENTARI DE LES PINTADES VANDÀLIQUES A CANAMUNT, amb la complicitat de la seva escola de Sant Francesc. L’objectiu era entregar el resultat al batle i exigir la seva neteja.
 
El profesor de l’assignatura, Jordi Carulla, els organitzà en grups de 6 infants. Durant tres hores setmanals i durant dos messos cartografiaren les pintades d’una part de Palma amb un resultat preocupant que a hores d’ara no ha millorat. Aquest infants clamen per eficacia en la neteja i demostren educació entre els més joves, que són el futur. Volem posar de manifest la gran feina, i compromís del seu profesor i de l’escola de Sant Francesc

CAN VIVOT, PER LA RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I ADAPTACIÓ A VISITES. IMPULSAT PER PEDRO MONTANER, LA SEVA ESPOSA, MAGDALENA DE QUIROGA I FILLS
 
La feina gairebé heroica de Pedro Montaner per tal de conservar el llegat familiar d’un edifici que té una historia de més 700 anys, és encomiable. No hauria estat posible sense el compromñis de la seva dona, Magdalena de Quiroga i dels seus fills, que garanteixen el futur d’aquest Patrimoni.
 
Can Vivot és l’unica casa noble sencera en continent i en contingut que queda a la ciutat de Palma. Volem aprofitar aquest premi d’ARCA per anima a les autoritats i a l’administració a que ajudi a aquest emprenedor amant del patrimoni i que se facilitin el permisos i les ajudes necessàries per a la visita i conservació d’aquest bé únic. Fins ara més aviat s’ha trobat més entrebancs que agraiments.
 
 
LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DEL FRONTÓ DE SINEU PER PART DE JUAN FERNÁNDEZ MENA
 
La recuperació del Frontó de Sineu per part del seu propietari actual, Juan Fernández Mena,  mereix el nostre aplaudiment i reconeixement. Ha recuperat un patrimoni arquitectònic, social i esportiu. La seva iniciativa, respectuosa amb el passat, ja ha permés la creació d'una societat esportiva i partits, així com la recuperació del cinema a l'aire lliure i altres events. Diu el propietari que va ser una carambola que el va conectar amb moments molt feliços de la seva infància, trobar  la oportunitat de recuperar aquest frontó. Per Sineu i per Mallorca, una fortuna
 
 
DES D’ARCA VOLER AGRAIR LA TASCA DE CONSERVACIÓ DE PATRIMONI AMB AQUESTS PREMIS
 
ELS PREMIS SERÀN ENTREGATS EN EL TRANSCURS DEL SOPAR ANUAL D’ARCA EL PROPER DIA 20 DE MARÇ
 
Durant el sopar, al qual assistiran fins a un centenar de socis i simpatitzants d’ARCA, s’entregaran aquests tres premis que valoren l’esforç de persones o entitats en la defensa del Patrimoni. Aquest premi està reservat a iniciatives privades i mai s’atorga a administracions ja que som de la opinió que conservar el patrimoni públic i obligar a preservar el privat, és la seva obligació.
 
El sopar es celebrarà al restaurant Portixol i és necessari reservar plaça abans als tf 651425987 ó 610554638
 
 
Els tres premis negatius, PREMIS ARCA DESTRUCCIÓ DEL PATRIMIONI, els farem públics en dies vinents.