12 de des. 2019

Per una il·luminació adequada de la Catedral de Palma.

L’Ajuntament vol canviar la il·luminació de la Seu, argumentant que l’actual és obsoleta, gasta molta energia i no s’ajusta a la legalitat.  La seva proposta és una il·luminació intensa amb llums LED, amb la finalitat teòrica de millorar la percepció dels monuments.

La Catedral, l’Almudaina, la plaça de l’Almoina i el Palau episcopal i els edificis de l’entorn són una part molt important del patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes i, per tant, la seva il·luminació ha de comptar amb un ampli consens social. Per dur endavant aquest projecte, l’Ajuntament ha d’invertir 1 milió d’euros de les despeses generals: una inversió prou substanciosa perquè el resultat sigui òptim, que és el que nosaltres cercam.

Les entitats  representades a la Comissió de Patrimoni (UIB, la Societat Arqueològica Lul·liana, ARCA, Col·legi d’Aparelladors i el Bisbat) han votat en contra i els tècnics han votat a favor. Finalment la proposta s’ha aprovat  pel vot de qualitat de la DG de Patrimoni, un càrrec polític.

Les entitats sota signants volem fer  constar que en cap cas ens oposam a la millora de l’eficiència energètica i a la reducció del consum.  No obstant això, els responsables municipals obvien una sèrie d’inconvenients molt greus que han obligat les nostres entitats a intervenir públicament per oposar-mos al projecte municipal aprovat:

1. Els edificis històrics, com la Seu, l’Almudaina, Bellver, la Llotja o altres,  han  de ser coneguts des d’aprop, pel que són i per la seva arquitectura. El protagonista  no ha de ser  la il·luminació,  que en aquest cas ha d’evocar més que mostrar. La il·luminació ha de ser humil i discreta, no mostrar-se a ella mateixa, sinó al monument que pretén il·luminar.

2. La uniformitat lumínica  que causa la tècnica LED,  fa perdre riquesa arquitectònica a l’edifici. La qualitat de reproducció dels colors sol ser deficient. Sovint aquest tipus d’il·luminació provoca ombres a l’inrevés, la qual cosa distorsiona la volumetria, els detalls i les textures, canviant en conseqüència la percepció del monument.

3. La il·luminació intensa sobre aquests edificis crea una contaminació lumínica que afecta en bona part el seu entorn i  influeix  en  la imatge de la ciutat històrica, tot dividint-la  en peces.

4. Considerar la il·luminació de la Catedral  sense tenir en compte el seu entorn monumental és inacceptable. No es pot il·luminar la Catedral obviant el Palau Episcopal, a més de l’Almudaina i tot el seu entorn.

5. Els bàculs de 6 metres d’alçada amb focus prevists tant a la plaça de l’Almoina com davant l’Almudaina,  provoquen una distorsió paisatgística i afecten negativament les façanes, principalment la de l’edifici de l’Almudaina. És  igual que el model de bàcul s’hagi canviat, l’impacte és exactament el mateix perquè l’alçada i les lluminàries seran les mateixes en volum.

6. L’actual il·luminació de l’espai lliure al voltant de la Catedral, el Palau episcopal i l’Almudaina, inclòs el mirador, llocs pel qual es passeja de manera intensa, amb fanals amb vidre translúcid de 4m d’alçada, és prou eficient i càlida. Aquesta il·luminació també seria substituida per altres focus, uns embotits al trespol i altres ubicats a major alçada, a 6 metres,  que molt probablement no donin un resultat adient per l’ús de l’espai.

Per les raons esmentades demanam a l’Ajuntament que paralitzi aquests projectes i obri un temps de reflexió i participació ciutadana, a fi d’establir uns criteris consensuats sobre la il·luminació de la Catedral i el seu entorn, elements vitals de la nostra ciutat.

Signat:

ARCA
JAM- Joves Arquitectes
Grup d’Opinió d’Arquitectes
Palma XXI
AAVV  Districte Centre (AAVV Sa Calatrava, AAVV Santa Clara, AAVV Montision, AAVV Sant Jaume, AAVV Sant Nicolau, AAVV LLotja/Puig de Sant Pere, AAVV Banc de l’Oli/La Mercè)