16 de des. 2019

L'edifici a protegir del carrer Bisbe Massanet, 22 és obra de Gaspar Reynés i Coll

L'edifici del carrer Bisbe Massanet que ARCA demana es protegeixi incloent-lo al Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma, és obra del reconegut mestre d'obres Gaspar Reynés i Coll (1845-1911).

El projecte, és de 1905

ARCA ha obtengut aquesta informnació a través del besnet de Gaspar Reynés, l'arquitecte Guillem Reynés i Muntaner, que és l'autor, entre d'altres,  d'un llibre que recopila part de l'obra del seu besavi, titulat: "L'arquitectura d'un Mestre d'Obres. Gaspar Reynés i Coll".

A l'esmentat llibre hi ha una fotografia dels plànols i dibuix de la façana de l'edifici, essent l'autor Gaspar Reynés i Muntaner, que es va presentar com a projecte l'any 1905. (adjuntam l'esmentada fotografia)

El propietari primer va ser Victorí Rosselló i Hediger. Llavors, aquesta zona, que pertany a l'Eixample a una ubicació molt pròxima al Pont des Tren, es conexia com a Son Sunyeret.

Gaspar Reynés i Coll es llicencià com a mestre d'obres a l'Acadèmia de Belles de Barcelona l'any 1866. Va projectar i dirigir, a més d'habitatges, construccions per activitats religioses, fabrils, ramaderes i agrícoles. Tenia grans coneixements de topografia i dibuix. És un dels mestres d'obra més reconegut de Palma. Una de les seves obres més destacades és l'hostal Cuba, però també signà entre d'altres immobles de Santa Catalina, Son Espanyolet  i algunes obres del Centre Històric. També fou autor d'edificis industrials, cotxeries i magatzems encarregats pels empresaris del moment.

ARCA considera que aquesta és una dada molt important per confirmar la necessitat de conservar l'edifici del Carrer Bisbe Massanet, 22, en un estat el més proper possible a l'original per tal de conservar i recuperar una part de la història de la ciutat.
De fet, aquest edifici ja originalment plurifamiliar i sembla constar de tres habitatges i un espai de magatzem o utilització per a manufactura o industrial.

El valor afegit de ser un edifici històric conservat, també és un factor a considerar com a positiu per part de qualsevol promotor. Ben segur hi ha demanda d'aquests immobles únics que, per desgràcia, moltes vegades cauen víctimes de la piqueta per  la insensibilitat o per una recerca de negoci amb paràmetres equivocats.

ARCA creu que l'edifci de Bisbe Massanet, 22 és un edifici singular d'autor reconegut que forma part de la nostra  història i del nostre paisatge urbà que hem de conservar íntegrament i posar en valor.

ARCA aportarà còpia dels documents que demostren l'autoria de l'immoble tant a l'Ajuntament de Palma com a Patrimoni del Consell de Mallorca per tal que incloguin als seus expedients aquesta important informació.


Recordam que l'Ajuntament de Palma, a petició d'ARCA ha suspés, per tres mesos, la demolició de l'immoble per tal d'estudiar els seus valors patrimonials. Aquesta important dada de l'autoria, no era del nostre coneixement i pendam que és prou important.