11 de des. 2019

ARCA salva cautelarment la destrucció de l'immoble del carrer Bisbe Massante, 22.