10 de des. 2019

ARCA demana protegir un edifici de principis del segle XX a Palma.

Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha suspés llicències dutrant tres mesos a aquest indret

ARCA  havia  presentat la petició de catalogació de l'edifici de principis del segle XX ubicat al carrer Bisbe Massanet, 22. El disseny de la façana recorda a l'arquitectura industrial de l'època.

El rastre a la nostra ciutat d'aquest tipus de patrimoni pràcticament s'ha esvaït. Per això és imprescindible conservar aquests testimonis.

Avui la reunió de Consell de Gerència d'Urbanisme ha decidit suspendre llicències a aquest indret, atenent la petició d'ARCA d'estudiar la catalogació i conservació,  per un període de tres mesos ja que es considera que efectivament té valors patrimonials. 

ARCA també ha demanat que  Patrimoni del Consell de Mallorca, procedeixi a la incoació d'expedient de protecció. 

ARCA ja havia demanat amb anterioritat la protecció d'aquest immoble  per ser inclós al Catàleg l'elements protegits de Palma.


ARCA espera que la protecció es materialitzi i som part interesada a l'expedient, ja que és a instància nostra, que s'inicia el tràmit.