27 de maig 2016

La casa de Gènova on va habitar Manuel de Falla pot ser esbucada.

Casa de Gènova, al carrer del Rector Vives, 47.
El Consell de Mallorca dóna via lliure a l’Ajuntament de Palma per a la destrucció.
ARCA presentarà un recurs
El Consell de Mallorca ha emès un informe on aixeca la suspensió de llicències per considerar que no té suficients valors per ser considerada BIC o Bé Catalogat de interès insular. No obstant de l’informe de Guillem Daviu, cap de servei de Patrimoni Històric, es dedueix que si mereixeria ser considerat un element catalogat d'interès local, el que implicaria la catalogació per part de l’Ajuntament de Palma. No obstant, ell mateix reconeix que com que la comissió de Centre Històric va votar en contra de la protecció, no hi ha protecció possible.
Una vegada més ARCA s’ha quedat tota sola en la petició de respecte per les empremtes de la història.
Són dues les pèrdues patrimonials que se produeixen amb la destrucció d’aquest immoble:
1.     Pèrdua paisatgística i ambiental
2.     Pèrdua d'una casa històrica
Els valors paisatgístics i ambientals d’aquesta petita casa de pedra amb una tipologia especial amb una escala doble exterior i uns volums integrats al paisatge singular de Gènova, són fàcils d’entendre per qualsevol persona amb sensibilitat.
L’anunci de l’intent de protecció de les singularitats tipològiques de les barriades, una vegada més es queda en un anunci, mentre van tomant una darrera l’altra cases úniques.
El cas de la casa de Gènova és més greu encara perquè a més de la destrucció paisatgística implica la pèrdua d'una casa històrica per haver albergat durant mesos al més important compositor espanyol, Manuel de Falla.
ARCA presentarà un recurs contra l’informe del Consell de Mallorca ja que consideram que l’interès de conservació d'aquest immoble és suficient per ser declarat bé catalogat d'interès insular.
A més presentarem una sol·licitud a l’Ajuntament de Palma per a que la possible catalogació torni a ser discutida a la Comissió de Centre Històric i Catàleg ja que ara hi ha més informació i peticions de protecció des d'alguna personalitat del món de la música i també de l’entorn de Falla.
Tot i això hem de confessar que la nostra esperança és molt poca, perquè la voluntat política de qui governa l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca no és protegir.

Adjuntam una carta del fill del biògraf de Falla, Manuel Orozco, on adverteix que la possible destrucció de la casa que va habitar Falla seria una pèssima imatge i molt mal vista pels àmbits culturals internacionals.