30 de maig 2016

ARCA es reuneix amb la consellera de Cultura, Ruth Mateu.

Xavier Terrasa, Pere Ollers (ARCA), Ruth Mateu i
Jaume Gomila.
El passat divendres 27 de maig ARCA es reuní amb la consellera de Cultura, Transparència i Esports del Govern de les Illes Balears, la Sra. Ruth Mateu Vinent i el Director General de Cultura, el Sr. Jaume Gomila Saura.

Reunió cordial, on ens hem pogut presentar a la nova consellera de Cultura i hem parlat de les preocupacions que afecten a l'ambit del Patrimoni Cultural de Mallorca i de tota la Comunitat Autònoma.

ARCA demana modificacions puntuals de la Llei de Patrimoni Històric

Abans d'entrar a la reunió, hem registrat un document, perquè des de la conselleria en qüestió s'impulsi un avantprojecte de llei de modificació de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, la qual està en funcionament des de l'any 1998. Tot i que és una bona llei i ha complert objectius primordials per a la conservació del Patrimoni Cultural, cal que alguns punts d'aquesta llei siguin revisats i adaptats a l'actualitat.

ARCA ha realitzat les següents propostes a la consellera de Cultura:
 1. Adaptació a l'Estatut d'Autonomia de l'any 2007.
 2. Inclusió més esplicita del Patrimoni Cultural Immaterial, on a part de festes d'interès cultural o cultura popular, es tenguin en compte els béns immaterials (fotografies, discs, gravacions, etc).
 3. Inclusió d'una categoria d'elements d'interès cultural local, per evitar que els plans o ordenances urbanístiques dels municipis no permetin la seva conservació als Consell Insulars, que són els qui tenen la competència en aquesta matèria.
 4. Definició de la Llei cap a un règim jurídic que tengui en compte elements catalogats de forma genèrica, com ara molins, rellotges de sol, creus de terme,..., com ja existeix en el cas dels escuts heràldics, les fortificacions o els castells.
 5. Aprovació definitiva de tots els catàlegs municipals. A dia d'avui, encara hi ha municipis que no el tenen aprovat. Llavors, manca una major coordinació entre totes les administracions.
 6. Obligar a conservar el Patrimoni Cultural i si s'arriba a l'estat de runa induïda, cal que hi hagi penalitzacions urbanístques per al propietari.
 7. Connectar la Llei de Patrimoni Històric amb altres lleis relacionades, com ara la Llei Agrària, Turística i d'Ordenació Urbanística i del Sòl.
 8. Cal determinar amb més precisió la protecció dels béns mobles vinculats a un immoble, perquè aquests no acabin desapareixent.
 9. Conservació dels béns immobles impulsada per les Administracions, ja sigui amb rebaixa d'imposts o tributs i impulsant plans de conservació.
 10. Incentivar i impulsar la conservació del Patrimoni Cultural en mans privades, propiciant el mecenatge, reduïnt imposts, línees de subvenció anuals,...
 11. Protegir els interessos públics a l'hora de tramitar correctament un procediment de declaració de BIC o Bé Catalogat, on en un termini màxim de 6 mesos es pugui iniciar el procediment de declaració, que implicaria una major seguretat jurídica pels peticionaris i propietaris.
ARCA espera que aquestes propostes siguin tengudes en compte per l'actual direcció de la Conselleria de Cultura i que es puguin començar a tramitar per via parlamentària durant aquesta legilsatura.