15 de juny 2009

Recorregut cultural sobre el Contraban a les immediacions del Quarter de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi


Els historiadors Cristòfol Miquel Sbert i Celso Calviño explicaren l’evolució del contraban al llarg dels anys, les seves implicacions a l’economia mallorquina i el paper del cos de Carabiners en el seu control.

Els historiadors destacaren la ubicació estratègica del Quarter de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi, just davant Cabrera i la seva construcció l’any 1919, quan no hi havia pràcticament cap altre vivenda que qualque casa de pescadors.

Reivindicació de conservació

La sortida cultural d'ARCA també tenia una clara intenció reivindicativa. S’han donat passes importants cap a la conservació de aquest edifici únic a Mallorca, com és l’informa de Consell de Mallorca instant a la catalogació de l’edifici a l’Ajuntament de ses Salines, però encara aquesta protecció s’ha de fer efectiva.

Durant la setmana ARCA mantindrà contactes amb l’Ajuntament per fer-li arribar les nostres propostes de aprofitament de l’edifici pel be de la Colònia.

A la foto adjunta es veu un grup de simpatitzants d’ARCA davant el Quarter de Carrabiners de laColònia de Sant Jordi, portant un rètol que diu: “Donam passes per salvar aquest edifici”