14 de juny 2009

L'exposició de "Pere garau, un barri amb història", una altra vegada al carrerDissabte i diumenge s'ha celebrat la III Festa del Barri de Pere Garau de la mà de la Taula d'Entitas del Centre de Serveis Socials de Llevant Nord. Hi participaren associacions de veïns, de caire assistencial, de diverses nacionalitats. A aquesta trobada ha estat convidada a participar ARCA amb l'exposició "Pere Garau, un barri amb història".

La parada ha estat visitada per molta de gent interessada pel passat i present de la barriada.