11 de juny 2009

ARCA visita les obres de reforma dels carrers de Randa (Algaida)

Aquesta setmana la nostra entitat ha visitat les obres que s'estàn duent a Randa. Després de que el batle d'Algaida i l'arquitecta municipal ens hagin explicat el projecte, allà mateix, aquestes són les conclusions que hem extret.
ELS RENTADORS DE RANDA

Randa és un dels indrets més emblemàtics de Mallorca per la seva ubicació, per la seva història i la seva configuració urbana, singular i irrepetible. Per aixó forma part de l’imaginari dels mallorquins i tot el que li afecta es viu amb particular interès per tots els que estimam el nostre patrimoni.

Els rentadors de Randa, dins el conjunt, tenen també una particular significació i són exemple imprescindible en els llibres d’arquitectura mallorquina.

Aquest és el motiu de haver-se seguit amb molt d’interés la intervenció que està fent l’Ajuntament d’Algaida i que ha provocat opinions negatives.

Veus diverses, de socis, simpatitzants i veïnats, han demanat la intervenció d’ARCA que s’ha intessat de primera mà per aquestes obres, rebent totes les facilitats i informacions per part de l’Ajuntament.

ARCA, en relació a l’obra pública realitzada a Randa vol manifestar:

Primer: És particularment acertada la construcció de l’aparcament, situat a un antic hort, i imprescindible per llevar els cotxes del nucli.

Segón: A la zona dels rentadors s’ha fet un treball molt acurat per treure el trespol de còdols de davall l’asfalt i com a continuació del terra que baixa des de la creu de terme. Han sortit 3 ó 4 metres quadrats.

Tercer: La resta del carrer de la Font, al llarg i ample, s’ha recobert d’unes lloses de pedra grisenca que dóna al conjunt del carrer (uns 150 mts per 20). Un aspecte d’espai lliure dur, monòton i en absolut coherent amb el rerafons visual dels rentadors i la Creu.

Quart: És obvi que la solució natural era la de continuar el trespol de còdols fins al límit amb la carretera que puja cap a Cura, però atesa la despesa feta i la determinació de l’equip d’arquitectura de l’Ajuntament, ARCA ha demanat que es suavitzi la sensació de “parc dur i gris” que produeix aquest espai amb elements tradicionals (més protagonisme dels còdols), bancs de fusta, faroles tradicionals, etc.

L’Ajuntament s’ha mostrat disposat a millorar l’espai amb aquestes o altres mesures.


diariodemallorca.es 12-6-2009 La Font de Randa recuperará parte de su empedrado histórico