28 de maig 2009

ARCA aconsegueix un informe favorable per a la protecció de la Caserna de carrabiners de la Colònia de Sant Jordi

El Consell de Mallorca aconsella la catalogació i per tant la protecció de la Caserna de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi a l’Ajuntament de ses Salines.

Resaltam les conclusions d’un informe redactat pel Consell de Mallorca a petició d’ARCA per aconseguir evitar la destrucció de la Caserna de Carrabiners de la Colònia de Sant Jordi

“La singularitat arquitectònica de l’edifici respecte a la resta d’edificacions
de sa Colònia, les seves dimensions, la seva condició de fita urbana, probablement
també la seva diafanitat interior estructural i la seva situació cèntrica respecte dins
la trama urbana de sa Colònia el fan molt indicat per albergar un equipament
públic, d’acord amb seva actual titularitat (Ajuntament de ses Salines-Ministeri de
l’interior).
Per tots motius exposats, i a la vista de les característiques històrico
ambientals del quarter de carabiners de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) els
tècnics que subscriuen consideren que l’esmentat edifici reuneix els requisits
tècnics i constructius suficients per ser inclòs al catàleg municipal de Ses Salines.
Per altra banda, la seva destrucció suposaria la pèrdua d’un element
significatiu del patrimoni històrico-ambiental en un municipi que té pendent la
seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca”.

ARCA prepara una proposta d’us com edifici públic

ARCA està elaborant amb detall una de les alternatives d’us per una Caserna de Carrabiners restaurat i transformat en edifici públic i la presentarem pròximament tant a les administracions com a l’opinió pública.

Demanarem noves reunions amb representants del consistori de ses Salines i amb el Delegat de Govern per tal de presentar-les.

El motiu de sol·licitar nova reunió amb el Delegat és per que és necessària la modificació del conveni subscrit entre Ses Salines i el Ministeri de Interior, ja que afortunadament el Consell Insular insta a la conservació del Quarter i al conveni es preveia la seva destrucció. Per tant el Delegat de Govern ara te un paper fonamental. ARCA ajudarà en la mesura de les seves possibilitats per aconseguir un conveni amb el ministeri molt més avantatjós que el signat ara.