22 de maig 2009

Retirada de les pintures de la capelleta del carrer Ecce Homo per la seva desprotecció

L’any 1994 es dugué a terme un conveni de restauració de les capelletes de ciutat, entre ARCA, Sa Nostra i l’Ajuntament de Palma. Entre aquestes es restaurà la capelleta situada al carrer Ecce Homo de Palma, com així ho indica una inscripció situada a l’esquerra de la fornicula de fusta.

Al ser un element que es troba al carrer, es bastí amb un vidre protector, però aquest ha patit danys degut a actes vandàlics i d’incivisme.

El mes d’octubre de 2008 ARCA dugué a terme la tasca de desmuntatge i instal·lació d’un nou vidre de seguretat a la fornicula situada al carrer Ecce Homo de Palma.

Al mes de gener de 2009, es pogué comprovar com aquest vidre de seguretat havia patit danys considerables, fruit d’una agressió vandàlica.

En data d’ahir, 21 de maig, membres de la nostra entitat poguerem observar que el vidre de seguretat havia desaparegut, a més d’una tableta, situada a la dreta de la fornicula, on hi havia dibuixada la imatge de santa Catalina Thomás.

La primera passa que donà ARCA, fou la d’informar al director insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, el Sr. Biel Cerdà Buades, qui ens autoritzà verbalment perquè retiressim la pintura de l’Ecce Homo i una tableta, situada a l’esquerra de la fornicula, on hi ha dibuixada la imatge del beat Ramon Llull, pel perill i la desprotecció que corrien ambdues pintures.

Un cop retirades aquestes dues pintures, ARCA les desposità al veí Convent de les Caputxines, degut a les garanties que hi ha amb aquesta congregació, que durant segles ha preservat un llegat històric amb molta cura i dedicació.

A dia, d’avui la pintura de l’Ecce Homo i una tableta, on hi ha dibuixada la imatge del beat Ramon Llull romanen guardades a l’interior del Convent de les Caputxines, fins que les autoritats competents en matèria de patrimoni històric decideixen una solució, que asseguri la preservació d’aquests dos béns culturals.

L’Ajuntament de Palma havia de ser qui vetllàs pel manteniment de aquestes capelletes, però en aquest cas, no ha estat així.