10 de maig 2009

Prodria ser un delicte enderrocar el Quarter de Carabiners de Sa Colònia de Sant Jordi

Advertim a l’Ajuntament de Ses Salines

Davant l’obstinació de l’Ajuntament de ses Salines, que està disposat a destruir l’edifici de l’any 1919ARCA, ARCA els farà arribar una carta advertint-los que la Llei de Patrimoni prohibeix destruir bens amb valors patrimonials o culturals, malgrat no estiguin inclosos als catàlegs d’elements protegits. ARCA te nombrosos informes d’experts en Història i Arquitectes que demostren la singularitat de l’edifici i els seus valors històrics i per tant culturals i patrimonials.

Al mateix temps ARCA ha demanat a Patrimoni del Consell Insular que tramiti la catalogació del Quartes com element d’interès per Mallorca ja que és l’únic que queda íntegre a tota la illa.

Foto denúncia amb pancarta

Avui matí representants d’Arca hem fet una FOTO-DENÚNCIA davant l’edifici del Quarter de Carabiners de Sa Colònia de Sant Jordi ( darrerament utilitzat com de la Guàrdia Civil)