14 de maig 2009

Important suport a la protecció del Quarter de Carabiners de Ses Salines

El  Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, de la UIB, demana la conservació

ARCA considera que aquest és un suport molt important i ha fet arribar el text a Patrimoni del Consell i a l’Ajuntament de Ses Salines, per tal de afegir-lo als altres quatre informes de tècnics independents ja acumulats.

 Ses Salines ha de desistir definitivament del seu projecte de destruir un element tan valuós i centrar la seva feina en re-negociar un conveni a favor dels interessos de Mallorca, reivindicant l’edifici de l’Antic Quarter de Carabiners per a propietat municipal i cercant alternatives d’usos dels quals ens poguem beneficiar.

 A continuació copiam el text íntegre de l’acord del Departament de Història de la UIB, signat per la seva Directora de Departament, Sra Mª José Mulet:

 El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, de la UIB, es vol sumar a la iniciativa promoguda per ARCA, i que ha trobat resposta en historiadors i estudiosos locals, per tal de conservar el Quarter de la Guàrdia Civil de la Colònia de Sant Jordi.

 L’habitatge va tenir segurament una funció de Caserna de Carrabiners per a la vigilància costanera de la zona. Actualment es troba en perill de desaparició, al no disposar de protecció municipal ni del Consell de Mallorca, perquè els catàlegs de protecció del patrimoni arquitectònic deixen sovint desprotegits algunes construccions de caire militar i industrial.

El Departament considera que l’habitatge s’hauria de conservar pels seus valors arquitectònics, que són els propis de la tipologia de casernes de la guàrdia civil i de carrabiners de començaments del segle XX en zones rurals o comunitats petites, però també pels seus valors històrics, la seva funció i localització.

 A més, es dóna la circumstància que el seu estat de conservació és molt acceptable, el que permetria la seva adaptació, sense gaire esforç, per a un nou ús.

Maria-Josep Mulet

Directora del Departament