25 de juny 2019

La Defensora i el Cronista de la Ciutat donen la cara contra les pintades vandàliques.

              Anna Moilanen al carrer Sant Andreu.
Nova iniciativa dins la campanya d'ARCA "No Pintades Vandàliques".

Anna Moilanen, Defensora de la Ciutadania i  Bartomeu Bestard, Cronista de la Ciutat han acceptat col.laborar a la campanya d'ARCA "No, Pintades Vandàliques".

Són els dos primers protagonistes de la nostra iniciativa "Dona la cara contra les pintades vandàliques" dins la campanya de lluita contra les pintades vandàliques.

Consideram que la Defensora i el Cronista reuneixen un pes de representativitat de la ciutat de Palma molt important i agraïm especialmemnt la seva col.laboració i bona disposició.

ANNA MOILANEN Defensora de la Ciutadania

"La ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un paisaje urbano limpio y agradable".

"Ante las pintadas vandálicas siento impotencia y coraje lo vivo como una agresión y una falta de respeto hacia el patrimonio compartido que es el paisaje urbano y me duele especialmente las que afectan al valioso patrimonio histórico".

"Es un fenómeno presente en la inmensa mayoría de ciudades, indicativo de un cambio sociológico e independientemente de cómo se quiera entender, la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de un paisaje urbano limpio y agradable".

"La responsabilidad es tanto de la ciudadanía como de la administración. Urge una mesa interdepartamental técnica para hacer un estudio de la situación, valorar las actuaciones pertinentes y los recursos que necesita para erradicar las pintadas, prevenirlas y sancionar lo que se ha de sancionar. Además de educar y poner en valor la enorme importancia del paisaje urbano cuidado".

BARTOMEU BESTARD, Cronista de la Ciutat

"Cal convèncer de la necesitat de tenir la ciutat neta i endreçada. Les pintades vandàliques produeixen rebuig i fàstic i sembla que l'únic que satisfan és l'ego dels seus autors".

            Bartomeu Bestard a la costa de Can Berga, 
                 façana lateral de l'Audiència Provincial.
"Davant les pintades vandàliques m'envaeix un sentiment de decepció davant tanta barbàrie. Aquesta falta de sensibilitat de la persona que fa les pintades..., em fa pensar que no s'han fet del tot bé les coses en el món de l'educació: tant a les famílies com a les escoles".

"Cal convèncer de la necessitat de tenir la ciutat neta i endreçada. Fer entendre una sèrie de valors universals: que l'ordre és millor al caos; que la creació és millor que la destrucció (i les pintades vandàliques són destructores i no creadores); que el coneixement és preferible a la ignorància; fomentar la cortesia, aquest ritual pel qual evitam ferir els sentiments aliens per satisfer el nostre ego. Efectivament, les pintades vandàliques no tenen res de cortès, ans al contrari, produeixen rebuig i fàstic, i sembla que el únic que satisfan és l'ego dels seus autors".

REUNIÓ AMB EL BATLE A MITJANS JULIOL

Des d'ARCA creim que estam aconseguint el primer objectiu de la nostra campanya, que era fer prende consciència a l'Ajuntament de Palma sobre la gravetat del problema de les pintades vandàliques.

El batle, José Hila ens rebrà a mitjans de juliol i ja s'han anat anunciat des d'EMAYA i Infraestructures iniciatives per netejar-les. Es tracta de coordinar tasques i estratègies. Des de la nostra entitat mantindrem l'activitat de la campanya, perquè no serà una cosa que es solucioni en poc temps.


PROPERS LLIURAMENTS DE LA NOVA INICIATIVA dins la campanya "No Pintades Vandàliques". A  cada lliurament d'aquesta iniciativa de conscienciació, sortiran dues persones, un home i una dona. Uns seran més coneguts, uns altres  més anònims que a més de fer-se una foto possant amb el nostre logo a les mans, ens transmetran uns comentaris,  valoracions o propostes que també farem públiques.