27 de juny 2019

ARCA proposa que s'il.lumini el conjunt patrimonial i sense bàculs a les places de l'entorn de la Seu.

La prova d'il·luminació de la Catedral demostra que és un projecte negatiu pel conjunt patrimonial
Retirada dels bàculs avui al matí després
de la prova d'ahir vespre.Representants d'ARCA varen assistir a la prova del nou projecte de il·luminació de la Seu, que res va fer a petició de la nostra entitat. Volem fer ara una sèrie de valoracions:

Volem en primer lloc agraïr l'acceptació de fer la prova des de Cort i els seus tècnics, malgrat el projecte ja hagués rebut el vist i plau d'altres estaments. 

Creim que és una bona manera d'actuar pel futur perquè implica comprovacions in situ que abans no han aportat les simulacions via ordenador. I evidentment, facilita la rectificació.

Renunciar a cap tipus de bàculs per a il.luminar

Al nostre criteri s'ha de renunciar a utilitzar cap tipus de bàculs o soports verticals. La prova va demostrar que l'impacte visual dels bàculs és molt negatiu, provocant una distorsió del paisatge urbà i del conjunt patrimonial. I no oblidem que és el conjunt patrimonial més important de la ciutat.

El perjudici és especialmemt greu sobre la façana de l'Almudaina. I també ho hagués estat a la placeta de l'Almoina, on també hi havia prevista una altra alineació de bàculs i focus.

Plantejar una il.luminació del conjunt patrimonial, mai d'un edifici tot sol.

Des d'ARCA volem demanar que al futur, no es torni a plantejar una il.luminació exclusiva de la Seu, sinó considerar tot el seu conjunt, juntament amb l'Almudaina, el Palau Episcopal i la Murada.

Tan sols un projecte de conjunt amb la col.laboració de tots els estaments implicats, donarà una bona solució.

En qualsevol cas, la solució, al nostre criteri, repetim, no hauria de contemplar bàculs a les places de l'entorn de la Seu.

L'espai de la Catedral i la seva visió s'ha de gaudir de dia i de nit. La prova va demostrar allò que nosaltres intuíem en el projecte sobre el paper, que l'impacte visual i paisatgístic és  molt negatiu i inassumible.