18 de juny 2019

La Campanya «No Pintades Vandàliques» d'ARCA comença a demanar reunions amb les regidories implicades.

Agraïm les declaracions d'Hila de prioritzar un Pla contra els Graffitis.

Sembla que Cort assumeix la gravetat de les Pintades Vandàliques.

Les primeres declaracions del baltle José Hila, en el sentit de que una de les primeres coses que vol possar en marxa és un pla contra els graffitis de Ciutat, són rebudes amb esperança per part de la campana d'ARCA "No Pintades Vandàliques".

La campanya comença a donar fruits

Dona fruits la insistència de la nostra campanya, enviant cada dia una fotografia de les horribles pintades vandàliques a cada polític de Palma que han estat implicats en el govern municipal.

Ja diguerem que la primera passa era assumir la gravetat del problema, per així iniciar el camí cap a la solució.

El nou batle, José Hila, ha fet públic la importància del tema, en assumir que serà una prioritat.

Els següents passos a fer i cap d'ells en fals.
Des de la nostra campanya demanarem reunions amb les regidories implicades i amb el batle per participar en la concepció i gestió del Pla contra les Pintades Vandàliques.

El primer objectiu sempre hem dit que és el de "Pintada feta, Pintada esborrada".

És molt important  que no es donin passes en fals i la feina de retirada sigui respectuosa i acurada amb el patrimoni històric i paisatgístic.

El compromís és de tots els partits del govern de Cort

Volem recordar que el compromis contra les pintades vandàliques és de tots els partits  de l'acord de govern de Cort ja que a un dels punts de l'esmentat acord diu textualmemnt:

"Pla de lluita contra les pintades a façanes públiques i privades amb incorporació de recursos adicionals econòmics i humans, tant per impedir aquest comportament com per procedir a una ràpida neteta. Es tendrà una especial consideració en realació a pintades i actes vandàlics relacionats amb missatges d'odi".

Creim que la redacció d'aquest punt reuneix l'essència de les demandes de la campanya i és producte de la feina de conscienciació. També tenim el convenciment de que la lluita contra les pintades rebrà el suport unànim del consistori, també dels partits de l'oposició.


Adjunam Fotografia del dia Campanya “No Pintades Vandàliques”. Carrer de'n Morei. Palma.