7 de juny 2019

ARCA demana al Consell de Mallorca la protecció del nucli històric de Portocolom.

Fotografia: Web de l'Ajuntament de Felanitx.
ARCA ha demanat a la direcció insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) o de Bé Catalogat a favor del nucli antic i centre històric de Portocolom (Felanitx).

ARCA realitza un segona petició, després de la manca de resposta per part de l'administració a la nostra petició de l'any 2018

ARCA havia enviat una sol·licitud en data de 17 de maig de 2018, la qual encara no ha estat contestada, on es demanava una normativa urbanística intensa per tal de protegir el caràcter de les façanes dels edificis històrics i amb valor patrimonial.

Consideram que l'Administració té l'obligació de contestar per doble motiu: per la legislació de procediment administratiu i per la legislació de patrimoni històric que exigeix la resposta fonamentada a la incoació del procediment per declarar un bé immoble protegit amb una de les figures jurídiques previstes a la Llei.

El Consell de Mallorca presenta competències per dur a terme actuacions prèvies i establir una col·laboració municipal per a protegir un dels nuclis costaners tradicionals més significatius de Mallorca

És competència legalment establerta del Consell de Mallorca de vetllar per la conservació del patrimoni cultural de Mallorca i el que ara ens ocupa és un dels nuclis tradicional costaners més significatius del llevant de Mallorca, Portocolom de Felanitx.

ARCA demana al Consell de Mallorca que col·labori amb les entitats ciutadanes de la zona i amb l'Ajuntament de Felanitx perquè:
- s'incorpori la informació històrica del nucli
- s'incorpori la catalogació pertinent dels elements més signficatius (el Far, el Port, alguns escars, l'Esglèsia i entorn, entre d'altes)
- es dugin a terme la planimetria i l'estudi pertinent per a procedir a la declaració de BIC/BC.

ARCA aposta per la figura legal de protecció com a Conjunt Històric per al nucli antic de Portocolom

En una primera aproximació l'indret denominat Portocolom podria constituir perfectament un CONJUNT HISTÒRIC al qual s'ajustaria perfectament la definició legal.

L'entorn del Conjunt (és important en una àrea urbana per delimitar alçades i visuals) ha de ser delimitat durant el procediment, amb informació pública i amb la participació de les entitats ciutadanes i de l'Ajuntament.

Per tractar-se també de zona costanera i portuària caldrà demanar el parer de les Autoritats concernides.