25 de juny 2019

La Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA col·labora en la restauració de dos rellotges de sol.

La Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA ha dut a terme darrerament les següents restauracions d'aquests elements culturals.

Son Mas (Porreres). CRSM 111. 

Rellotge desaparegut
amb l'esbucament
de la façana.
El mes de juny de 2016, la façana d'aquesta possessió de Porreres, documentada a 1365 es va esbucar espontàniament amb el rellotge de sol antic, documentat a l'any 1862.

Rellotge de sol nou a la possessió de Son Mas,
seguint el dibuix i l'esquema de l'element
desaparegut.
Darrerament la propietat ha refet la façana i el rellotge sol.

Son Jaumell (Capdepera). CRSM 815. 

Abans
Quan aquesta antiga possessió de Capdepera es va reconvertir en un hotel de luxe es va doblegar la busca, la qual no semblava original.

Després.
Finalment, s'ha situat col·locat i situat correctament una busca nova.

En aquests dos casos el treball de medició, càlcul i disseny els ha realitzat
Miquel Àngel García Arrando de forma desinteressada i en nom de la Comissió de Rellotges de Sol d'ARCA.