5 de juny 2019

ARCA "Stop Pintades Vandaliques".

L'escriptora Rosa Planas i Àngels Fermoselle (ARCA).
CAMPANYA "NO PINTADES VANDÀLIQUES".

Resum Roda de premsa

Pintades Vandàliques a Palma un problema greu que s'ha de solucionar

Anàlisi del problema

La immensa majoria de les pintades que hi ha a les parets públiques i privades de la ciutat de Palma, fetes sense cap tipus de permís ni consentiment, es poden definir com a pintades vandàliques. I res tenen a veure amb el dit Art Urbà.

Les pintades vandàliques a totes les barriades de Palma han crescut exponencialment durant els darrers anys i cada dia segueix creixent sense que avui per avui hi hagi cap pla per aturar la proliferació.
Des de la campanya "No Pintades Vandàliques" d'ARCA" perseguim l'erradicació d'aquesta pràctica que de cap manera es pot considerar una manifestació artística en positiu.

Qui viu a Palma sent que l'Ajuntament ha fet deixament de la seva responsabilitat. També lamenten la ineficàcia en l'aplicació de la normativa. 

Tot plegat provoca un gran desafecció cap als responsables polítics.

1. L'Ajuntament de Palma ha d'assumir la gravetat del problema. Tan sols assumint la responsabilitat i la gravetat, podrem caminar cap a la solució.

2. La imatge de la nostra ciutat, és la víctima principal de les persones que practiquen pintades vandàliques. La imatge a la qual nosaltres, habitants de la ciutat, necessitam reconèixer-nos i que és violentada per cada un dels garabats, lletres o dibuixos que perturben el nostre paisatge urbà.

3. La imatge de degradació de l'entorn que provoquen les pintades, també provoquen com a efecte secundari una desvaloració dels edificis veïnats i una sensació d'invasió i ultratge a la ciutadania.

4. Tots els barris de Palma n'estàn afectats, així com les rodalies, tot i que la densitat és especialment greu al Centre Històric. En qualsevol cas, la manca de sensibilitat de tota casta per part de qui fa aquests actes incívics es demostren especialment quan es fan sobre pedra viva  i marés, perquè per netejar-ho s'ha d'agredir la pedra.

5. Les pintades provoquen perjudicis psicològics a tota la ciutadania i econòmics als particulars, als comerços i a l'administració. 

Caminem cap a la solució. Propostes d'ARCA

ARCA és i a de ser part implicada en la solució del problema de les pintades  i per això aportarem propostes en positiu sense entrar per ara en reivindicar càstics ni persecucions com una cosa prioritària, tot i que la norma està per complir-la i fer-la complir.

1. Pintada feta, pintada esborrada
L'estratègia més eficaç per lluitar contra les pintades és "Pintada feta, pintada esborrada". Esborrar la pintada de manera immediata, o el més aviat possible, és el millor efecte disuasori per tres motius: 1. No afavoreix l'efecte imitació i no es pinta devora, 2. L'ego de l'individu no s'alimenta i 3. Resulta una despesa i esforç inútil per part dels incívics per a que duri tan poc.

2. Estudiem que han fet a altres ciutats
Tot i que les pintades afecten gairebé a totes les ciutats del món, n'hi ha moltes, i més grans i conflictives que la nostra, que han combatut exitosament aquest greu problema. Imitem el que fan. 

3. Esborrar dels edificis i altres elements públics i també dels particulars
A nosaltres ens resulta obvi que l'Ajuntament de Palma té l'obligació d'actuar esborrant les pintades vandàliques tant si estan fetes a edificis o elements urbans privats com a públics. La imatge és el conjunt, i el deure de vigilar el comportament cívic no és del particular.

4. Crear espais per a creació d'art urbà
Seria interessant crear alguns espais a parcs urbans amb murs expressament ubicats per pintar lliurement. S'haurien de tenir criteris de conservació de la neteja de l'entorn. No oblidem que els materials de pintura tenen incidència negativa en el medi ambient.
També podria ser interessant subvencionar en part la decoració d'algunes barreres enrotllables de comerços i també un pla d'embelliment per a les parets de determinades mitjaneres de barriades amb projectes artístics enriquidors.

5. Que assumeixi la responsabilitat un únic departament municipal
És important que no es dilueixi la responsabilitat de solucionar el greu problema de les pintades no se sap a quins departaments de l'Ajuntament. Consideram que la responsabilitat de l'esborrament de les pintades i la recuperació de la imatge s'ha d'assumir per una única regidoria, probablement Cultura i s'ha de dotar suficientment tan en personal com en pressupost.

6. Establir plans de foment del civisme en aquest i altres aspectes. Dirigits a tota la ciutadania i als centres escolars. 

Properes iniciatives de la campanya « No Pintades Vandàliques » d'ARCA

Vàrem decidir engegar amb força la campanya després de les eleccions i no abans , per no interferir a la fàcil i inútil disputa electoral del «i tu més».

Ara engegam i continuam amb quatre iniciatives que anirem ampliant:

1.Demanarem reunions amb diferents representants de l'administració per tal de fer-los sentir responsables i implicar-los.

2.Iniciarem una recollida de signatures per tal de fer conscient a la ciutadania de la necessitat d'implicació individual.

3.Continuarem amb la campanya de denúncia amb fotografia diària a les xarxes socials i als mitjans.

4.Encetarem una campanya de fotografia de persones conegudes o no davant una pintada aguantant un cartell amb un eslogan crític. Vos adjuntam una foto d'uns joves que de manera expontànea volgueren col.laborar amb nosaltres.

Formen part de la campanya persones simpatitzants d'ARCA que de manera desinteressada volen contribuir a millorar la qualitat paisatgística de Palma i el nostre Patrimoni. Està obert a la participació de qui vulgui col.laborar.


CONTINUAREM!!!!