24 de gen. 2012

ARCA lluitarà per un Born lliure de cadires, para-sols i taules

ARCA intentarà convèncer als polítics de Cort que deixin el Born lliure de cadires de bars.
El Born, de gran valor patrimonial,  és l’únic àgora que queda a Ciutat i va ser concebut, com a lloc de trobada i espai de passeig central amb circulació als costats.
Avui enviarem una carta a tots els grups municipals per a que a l’esborrany que dijous sembla que serà aprovat al Plé, ja no es permeti la col•locació de terrasses al Born
La privatització de l’espai per posar taules i cadires és negatiu per la imatge de Palma. A més és posar obstacles al passeig i dificulta  l’ús de la ciutadania de l’únic àgora lliure que queda al centre.
Durant el període de presentació d’al•legacions de la normativa de terrasses de Palma, ARCA intentarà convèncer als polítics que ara tenen la responsabilitat de que rectifiquin en bé de tothom.
Si ara hi ha dos bars al Born, amb el permís d’utilització per terrasses podran proliferar i agreujar encara més el problema.
El Born va ser dissenyat com a Passeig i així s’entén que els bancs es col.locasin als costat per delimitar encara més l’espai .
El Born està inclòs al catàleg d’elements patrimonials de Palma i té una fitxa pròpia
La fitxa de catàleg del Born parla de conservar la volumetria i que el mobiliari tan sols podria modificar-se si era per millorar-lo.
A la fitxa diu textualment: Passeig de gran interès històric i del context urbà.... la totalitat del conjunt ha de conservar-se podent ser substituït els materials i mobiliari urbà per altres de major qualitat
Equips de govern anteriors molt correctament varen decidir retirar un quiosc que hi havia, sense cadires, precisament per reforçar la estètica del Passeig.
Ara les terrasses suposarien un retrocés i una falta de respecte al Patrimoni. Alterarien els usos i la percepció de la volumetria.
ARCA demana consens abans del Ple per a que ja desaparegui de l’esborrany d’usos de l’espai públic aquest espai i el Born quedi lliure per a la ciutadania de a peu.