13 de gen. 2012

ARCA exigeix al Consell que ampliï el nombre d’entitats ciutadanes de defensa del Patrimoni a la Ponència Tècnica de Patrimoni

ARCA durà a terme de manera immediata dues iniciatives per intentar obligar al Consell a rectificar en la decisió d’excloure ARCA de la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell.
Recurs per ampliar el nombre d’entitats defensores del Patrimoni a la Ponència.
Presentarem recurs  contra la decisió de modificar la constitució de la Ponència amb tan sols dues entitats ciutadanes de defensa del Patrimoni. Si es vol democràcia participativa real, el mecanisme és ampliar representació ciutadana, no reduir, com s’ha fet. L’ampliació del nombre de membres de la ponència és una senzillíssima modificació de reglament orgànic que es tramita com un acord de ple, període d'al•legacions i aprovació final. En dos mesos pot estar resolt. És una decisió política. De la mateixa manera que ho han reduït en una decisió, poden rectificar ampliar-lo.

Carta a Maria Salom, presidenta del Consell
.
Avui mateix remetrem una  carta a la presidenta del Consell, la Sra. Salom. No deixa de ser una incongruència que durant la seva campanya electoral, a la reunió on va citar a les entitats del món de la cultura, va convocar a ARCA i a la Fundació Amics del Patrimoni (entitat vinculada a ARCA) com  representatives del camp del Patrimoni.  Quin sentit té ara que ens excloguin de la ponència? Com se pot entendre que d’una banda ens demani col•laboració i d’altra ens elimini de l’òrgan de participació?

Contestam les  declaracions del Sr. Barceló, Secretari de Patrimoni.
ARCA considera inconsistents les justificacions del Secretari Tècnic de la conselleria de Cultura i Patrimoni, el Sr. Miquel Barceló argumentant que ningú té garantit un lloc a la Ponència. Ja ho sabem. Però el Sr. Barceló sap perfectament  que l'entitat ciutadana que més iniciatives públiques du a terme amb una actitud vigilant cap a qui governa i tocant tots i cada uns dels aspectes del Patrimoni, és ARCA. A més, també sap que socialment és incomprensible que s’exclogui a l'entitat més activa. La lectura que la societat farà  i nosaltres també és que hi ha por per part de qui governa de que ARCA tengui presència a un òrgan consultiu.
Per a ARCA, participar als òrgans de consulta com la Ponència és una feina democràtica perquè de qualque manera s’exerceix un control sobre qui governa.
No es tracta d’eliminar entitats, es tracta de donar més participació tornant com a mínim al nombre anterior de representants.

Passi el que passi, rectifiquin o no des del Consell, és evident que la veu d’ARCA continuarà amb la mateixa força que sempre per a la conservació i posada en valor del nostre Patrimoni. Si no podem participar i proposar també des de dins, ho farem des de fora amb la mateixa intensitat o més.