13 de gen. 2012

ARCA demana control arqueològic de les restes trobades davant Presidència

ARCA vol fer constància de les excavacions que s’estan duent a terme davant la conselleria de Presidència, situada al passeig de Sagrera, 2 (Palma). Durant el transcurs d’aquestes excavacions sabem que s’ha trobat una antiga galeria de volta de canó, que podria ser part de l’antiga murada renaixentista.

ARCA vol saber si aquestes excavacions compten amb els controls arqueològics pertinents i voldríem que se’ns informés del grau d’importància d’aquestes troballes.

Hem demanat a l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca que desplacin un tècnic per tal d’avaluar la importància de les restes trobades i si és necessari que s’aturi el procés d’excavació.

ARCA també demana ser part interessada d’aquest expedient i que sigui informada de qualsevol decisió.