30 de nov. 2011

Reunió amb el regidor Jesús Valls sobre l'edifici de l'ASAI

Text lliurat al regidor d’Urbanisme Sr. Jesús Valls a la reunió mantinguda el matí del dia 30 de novembre de 2011 per salvar l’edifici de Can Roca-Suau de la plaça de la Porta Santa Catalina, també conegut com l’edifici de l’Asai.

Dins la campanya per a la preservació de un Centre Històric autèntic, ARCA havia demanat una reunió amb el regidor per explicar-li personalment la història d'aquest edifici amb restes industrials valuoses.

També per argumentar altres motius per a la conservació d’aquest immoble.

Cercar l’autenticitat i fugir del cartró pedra. Valor turístic.
També volem aprofitar per advertir-li que si un polític vol ser creïble quan parla de futur turístic de Palma, el Patrimoni ha de ser el nord que el guïi, perquè és allò que ens fa únics.
La substitució d’edificis originals que poden ser perfectament rehabilitats per d’altres de nova construcció confereixen un aspecte de cartró pedra i decorat a la nostra ciutat.

ARCA està convençuda que un edifici autèntic rehabilitat pot atreure un tipus de clients respectuosos amb el patrimoni. I un turisme desestacionalitzat i cult, que deixa més doblers.

Centre Històric va decidir rebutjar la demolició, l’any 2009.
L’edifici de Can Roca Suau ja va ser protagonista de reunions de la comissió de Centre Històric i Catàleg l’any 2009 i es va decidir protegir-lo i evitar la seva demolició. No ha hagut cap canvi que justifiqui ara el contrari, com no siguin pressions d’interessos particulars equivocats.

Es troba al nou catàleg.
També que al nou Catàleg elaborat per uns professionals per encàrrec unànime del Plé de l’Ajuntament de Palma, aquest edifici hi figura com edifici a catalogar.
Aquest Catàleg està pendent d’aprovació formal.

La rehabilitació crea llocs de feina especialitzats.
La rehabilitació és el futur de les empreses de construcció. Els lloc de feina que creen són de gran qualitat i especialització.

El regidor Valls assegura que hi haurà més reunions per tractar aquest tema.
Él regidor Valls ens ha assegurat que abans de prendre una decisió, l'Ajuntament de Palma esperarà a tenir més informació tècnica i que l'ssumpte passarà per la Comissió de Centre Històric i Catàleg, perquè aquest tema sigui debatut.

ARCA vol ser una figura present en tot moment.
ARCA segueix amb la mateixa postura després d'aquesta reunió, estarem vigilants, davant qualsevol passa que vulgui donar l'Ajuntament de Palma i no permetrem que la ciutat de Palma perdi aquest bé cultural.

Algunes dades històriques de l’edifici: antiga fàbrica Can Roca-Suau.
Es tracta d’un edifici que va fer construir l’industrial Bartomeu Roca Estades al voltant de l’any 1850 a la plaça de la Porta de Santa Catalina i que fou dirigit pel mestre d’obres Josep Abrines.
La manca de sòl industrial, per la prohibició de construir al voltant de la murada, explicarien en gran part aquesta ubicació.
La construcció, ara de cinc alçades, tenia la fàbrica situada a les dues primeres plantes amb un gran pati d’accés que encara ara es conserva. Els pisos superiors estaven destinats a habitatges. Les primeres plantes conserven els elements constructius i decoratius que s’empraven a les cases burgeses: mosaics hidràulics, gran escalinata, barana de caoba, etc. A les plantes superiors s’hi utilitzaren qualitats menys costoses.
Fundà la seva empresa de conserves, també de vins i licors, l’any 1851. Al llarg de més de trenta anys dugué les seves conserves - de fruites i vegetals, de carn i de peix- i els vins i licors d’aquesta casa, a les principals exposicions universals d’ arreu d’Europa i a Amèrica, i en les que tanta il•lusió s’hi dipositava en aquells anys, perquè constituïen un autèntic mostrador de productes, pretesament per arribar a tot el món. B. Roca hi obtingué molts de premis que confirmen la dimensió internacional de l’empresa. Les seves conserves, vins i licors foren guardonats a moltes d’elles.

ARCA reitera la seva voluntat de col•laboració amb l’Ajuntament de Palma per aconseguir la conservació de tot el Patrimoni, també el més humil però que ens dóna personalitat i garanteix el futur econòmic.