7 de nov. 2011

Presentat el llibre "Viatge històric per Calvià" de Xavier Terrasa.


El passat dijous 27 d'octubre fou presentat al teatre municipal de sa Societat, el llibre " Viatge històric per Calvià"nou treball de l'historiador i membre d'ARCA Xavier Terrasa.

La presentació comptà amb la presència de Manel Calvo Trias, arqueòleg i tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Calvià, qui aportà interessants arguments sobre la importància i la conservació del patrimoni històric com a elements de vital importància per a la nostra societat i cultura. A l'hora de parlar, defendre o conservar el nostre llegat històric, el conjunt de la societat (polítics, tècnics, associacions proteccionistes, entitats veïnals, especialistes o estudiosos) juga un paper determinant per concebre o identificar allò que es considera Patrimoni Històric.

A l'acte també hi assistí, Joana Mª Roque, qui introduí la presentació i feu de moderadora.

L'autor Xavier Terrasa, presentà la seva obra esperant que aquest no sigui el darrer Premi Rei En Jaume d'Investigació que atorga l'Ajuntament de Calvià. Cal recordar que en la convocatòria de 2011, no s'ha presentat aquesta modalitat de premi, però esperem i desitgem de cara a l'any 2012, l'Ajuntament de Calvià reconsideri aquesta proposta i torni a convocar el Premi Rei En Jaume d'Investigació. A Calvià hi ha mancança d'estudis bibliogràfics i gràcies a aquesta convocatòria, almanco s'assegurava un estudi anual, que anava sumant cap al coneixement científic i cultural del municipi.

Després d'aquesta petita crida es parlà dels blocs amb els quals s'ha dividit aquest treball:

1. Patrimoni històric: Petita introducció del que és patrimoni històric i com aquest es divideix. Per una banda tenim el patrimoni immaterial (llengua, tradicions, festes, rondalles, receptes culinàries,...) i per una altra el patrimoni material, que es divideix en béns mobles (elements decoratius que hi pugui haver en edificis històrics: casals, palaus, esglésies, catedrals,...) i béns immobles (arquitectònic, arqueològic o etnològic).

2. Topònims: Explicar l'etimologia dels 13 nuclis de població de Calvià i de 18 accidents geogràfics.

3. Camins: Calvià presenta una xarxa de comunicació històrica, datats des del segle XIII o abans, que han permés als seus habitants poder traslladar-se d'un punt a un altre. Aquest és un patrimoni que cal conservar i reclamar en aquest que es perdi o es privatitzi.

4. Viatgers: Joan Baptista Binimelis (segle XVI), Dameto, Mut i Alemany (segle XVII), Jeroni de Berard i Miquel Parets (segle XVIII), André Grasset, Antoni Furió, Arxiduc Lluís Salvador, Juan Seguí Rodríguez, Gaston Vuillier i Pere d'Alcàntara Penya (segle XIX) i Miquel Capó i Arthur Byne (segle XX). Aquests persones amb un bagatge cultural i intel·lectual ampli, ens fan les seves aportacions sobre el Calvià que coneixeren durants els segles passats.

5. Recorreguts històrics i culturals: Un total de 12 rutes cronològiques permeten al viatger endinçar-se dins la història de Calvià, gràcies al patrimoni històric que s'ha conservat en l'actualitat.

6. Aspectes jurídics: Parla de la legislació que regula o serveix per protegir el patrimoni històric. Hi ha dues lleis de patrimoni històric l'estatal 16/1985 i l'autonòmica 12/1998. Dues figures són les que garateixen el grau de protecció d'un bé cultural: el BIC (Bé d'Interès Cultural) i el Bé Catalogat.

7. Cartografia: El llibre presenta un mapa desplegable del patrimoni històric de tot el muncipi de Calvià. A l'altra cara hi ha dos plànols de Calvià i es Capdellà, amb els seus elements històrics més destacats. A l'incic de cada recorregut històric i cultural, hi ha un mapa que senyala tots els elements del qual parla el llibre.

Blog de Xavier Terrasa